ข่าวและกิจกรรม

การแข่งขันหมากล้อมระดับภาคตะวันออก และระดับนานาชาติ

รางวัลระดับภาคตะวันออก 1. รายการ Harbor GO Eastern Championship 2017 จัดโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมกีฬาหมากล้อม จังหวัดชลบุรี สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี และศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 โดยมีผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรุ่น Pre Low Kyu ดังต่อไปนี้ นายณัฐพงษ์ ขาวสะอาด ห้อง 1/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ นายเทียนศิริ เหรียญรุ่งโรจน์ ห้อง 2/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายศุภวิชญ์ ตรีสุริยาแสงโชติ ห้อง 2/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 รางวัลระดับนานาชาติ 2.รายการการแข่งขันหมากล้อมนานาชาติ แม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 3 จัดโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดเชียงราย และสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560 โดย นายเทียนศิริ เหรียญรุ่งโรจน์ ห้อง 2/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท Low Kyu

อ่านเพิ่มเติม

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล พบนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ประจำเดือนพฤศจิกายน

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล พบนักเรียนชั้นปีที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 10 พ.ย. พบนักเรียนชั้นปีที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 13 พ.ย. และพบนักเรียนชั้นปีที่ 1 ในวันอังคารที่ 14 พ.ย. ประจำเดือนพฤศจิกายน เพื่อให้โอวาท แนวคิด แนวทางในการศึกษา การใช้ชีวิตให้มีคุณค่า ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 8.30-9.20 น.

อ่านเพิ่มเติม

การบรรยายพิเศษ "ทำอย่างไรเป็นคนไทยแข็งแรง"

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ (PNA1) ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ทำอย่างไรเป็นคนไทยแข็งแรง" ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 โดยเรียนเชิญคุณประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ แง่คิดในการเรียน หลักการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจ ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 10.30-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

ภราดา 3 ท่านจากคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศอินเดียเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน

ภราดา 3 ท่านจากคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศอินเดีย ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน โดยมีท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล และท่านรองผู้อำนวยการ ภราดาพีระนันท์ นัมคณิสรณ์ ให้การต้อนรับ ได้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิด และวิธีการบริหารจัดการทางด้านการศึกษา พร้อมเข้าเยี่ยมชมห้องเรียนขงจื่อของโรงเรียน ซึ่งได้จัดการแสดงกู่เจิง ขลุ่ยน้ำเต้า และพิธีชงชาแบบจีน ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00-15.30 น.

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104