ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมต้อนรับนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 และการปฐมนิเทศเปิดปีการศึกษา 2562

กิจกรรมต้อนรับนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 และการปฐมนิเทศเปิดปีการศีกษา 2562 โดยท่านผู้อำนวยการภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการภราดากรกวี ยินดีเวท คณะครูและเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ มีกิจกรรมค้นหาบุคคลพร้อมมอบของรางวัล ของที่ระลึก ต่อจากนั้นเป็นการปฐมนิเทศโดยท่านผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับและให้โอวาท หัวหน้าฝ่ายการเงิน ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายวิชาการให้ข้อมูลรายละเอียดของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน ยังมีศิษย์เก่าที่จบไปเมื่อปีการศึกษาที่แล้วกลับมาแนะนำ ชี้ทางในการเรียนให้แก่น้องๆ รวมถึงความสำเร็จในการไปเรียนต่อตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช เวลา 8.30-10.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

การสัมมนาบุคลากรของโรงเรียนก่อนเปิดปีการศึกษา 2562

การสัมมนาบุคลากรของโรงเรียนในวันที่ 14 และ 15 พฤษภาคม 2562 โดยวันที่ 14 เป็นการสัมมนาภายใน ท่านผู้อำนวยการภราดาวิหาร ศรีหาพล กล่าวเปิดการสัมมนา ให้นโยบาย แนวทางการดำเนินงานในปีการศึกษา 2562 มีการคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่เกิดในเดือนเมษายนและพฤษภาคม ส่วนในวันที่ 15 เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ" โดยคุณทิพวัลย์ ติรณะประกิจ กรรมการบริษัทฟอร์ยู ฟอร์เอเวอร์ จำกัด ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการปิดท้ายปีการศึกษา 2561

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเพื่อทบทวนการดำเนินงาน การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในปีการศึกษา 2561 การสรุปงานและติดตามงานตามกำหนดระยะเวลา แนวทางพัฒนาโรงเรียน แผนพัฒนาด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และการเตรียมความพร้อมของฝ่ายต่างๆ ในปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 17 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง เวลา 13.00 - 15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2562

ฝ่ายวิชาการโดยงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2562 มีก่อพระเจดีย์ทราย สรงน้ำพระ สรงน้ำแม่พระ และรดน้ำขอพร โดยมีท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล เป็นประธาน และมีคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมร้องเพลง ร่วมรำวงวันสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช เวลา 10.00 - 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078