ข่าวและกิจกรรม

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ให้โอวาทแก่นักเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม

ท่านผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม โดยแบ่งเป็นแต่ละชั้นปี นักเรียนชั้นปีที่ 1 วันอังคารที่ 3 ก.ค. นักเรียนชั้นปีที่ 3 วันพุธที่ 4 ก.ค. และนักเรียนชั้นปีที่ 2 วันศุกร์ที่ 6 ก.ค. เพื่อให้ได้ผลในการอบรม ให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นหนึ่งเดียวกัน พร้อมยกตัวอย่าง 13 หมู่ป่าอคาเดมี เวลา 8.30 - 9.20 น.

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู็อำนวยการการ ประจำเดือนกรกฎาคม ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมบอร์ด ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง เวลา 9.00 - 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

เสวนาทางวิชาการ เรื่อง อยากประสบความสำเร็จ "บริหารธุรกิจ" ต้องเรียนต่อที่ไหน?

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง อยากประสบความสำเร็จ "บริหารธุรกิจ" ต้องเรียนต่อที่ไหน? โดยเชิญฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนต่างๆ และผู้สนใจเข้าร่วมฟัง การเสวนาครั้งนี้ได้เชิญศิษย์เก่า ACC เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้ทรงคุณวุฒิที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจสาขาต่างๆ มาถ่ายทอดความรู้ เส้นทางการเรียนและการดำเนินธุรกิจจากประสบกาณ์จริง ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 10.30 - 14.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

ฉลองนักบุญเปาโล ศาสนนามของท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญเปาโล ศาสนนามของท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล โดยเรียนเชิญอุปสังฆราช ยอแซฟ ยอด เสนารักษ์มาเป็นประธานในพิธี มีแขกผู้มีเกียรติ ศิษย์เก่า นายกสมาคมฯ ประธานมูลนิธิฯ นักเรียน นักศึกษา ACCSC มาร่วมแสดงความยินดี Happy Feastday กับท่านผู้อำนวยการ เพื่อเป็นกำลังใจ และให้การสนับสนุนในโอกาสฉลอง ACC ครบรอบ 80 ปี ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 8.30 - 10.30 น.

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104