ข่าวและกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองและรับผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนจัดการประชุมผู้ปกครองและรับผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยท่านผู้อำนวยการภราดาวิหาร ศรีหาพลได้ย้ำถึงนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนในภาพรวม มิสจุฑามาศ รัตนาคมหัวหน้าฝ่ายวิชาการให้ข้อมูลด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนเฉพาะทางของโรงเรียน มาสเตอร์กรพิพัฒน์ การุณยเลิศหัวหน้างานกิจการนักเรียนสรุปผลการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ เสริมความรู้ต่างๆ ให้กับนักเรียนตลอดปีการศึกษา 2561 ปิดท้ายด้วยการรับผลสอบของนักเรียนชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 8.30 - 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

พิธีรำลึกถึงภราดาโรเกชั่นและภราดาเบอร์นาร์ด แมรี่

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับมูลนิธิโรเกชั่น มูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด จัดพิธีรำลึกถึงภราดาโรเกชั่นและภราดาเบอร์นาร์ด แมรี่ ผู้ก่อตั้งและผู้สืบสานอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่ของโรงเรียน ซึ่งศิษย์เก่าและผู้มีเกียรติหลายท่านมาร่วมวางพวงมาลาเพื่อแสดงความเคารพรัก และระลึกถึงคุณงามความดีของท่าน มีการมอบทุนการศึกษาของโรงเรียนและของมูลนิธิมากมายหลายทุนให้กับนักเรียน ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 ณ บริเวณหน้าอาคารโรคาเซียง เวลา 16.00 - 17.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

งาน ACC 80th Anniversary "Home Coming Celebration" ฉลองยิ่งใหญ่ เอซีซีรวมใจ ร่วมใจมางาน

งานฉลองเอซีซีครบรอบ 80 ปี โดยใช้ชื่องานว่า ACC 80th Anniversary Home Coming Celebration มีแขกผู้มีเกียรติมากมายหลายท่านมาร่วมแสดงความยินดี ร่วมเฉลิมฉลองและอวยพรให้เอซีซีดำเนินกิจการด้านการจัดการศึกษาตลอดไป นอกจากนี้บรรดาศิษย์เก่าทุกรุ่นยังมาร่วมงาน ร่วมแสดงมุทิตาคารวะด้วยความรักและศรัทธาต่อครูอาจารย์ และพบปะสังสรรค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อีกงานหนึ่งของเอซีซีประจำปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เวลา 18.00 - 22.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

คณะผู้บริหารต้อนรับคณะศึกษาดูงาน The Sino-Singapore Matai (ASEAN) International Education Express

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการและคณะผู้ร่วมบริหารให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน The Sino-Singapore Matai (ASEAN) International Education Express นำโดย Mr.Chen Dongtang ผู้อำนวยการ Guangzhou Taige Culture and Education และร่วมประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือ พัฒนาหลักสูตรการเรียนร่วมกันระหว่างนักเรียนไทย-จีน ในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 10.30 - 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078