ข่าวและกิจกรรม

การบรรยายพิเศษหัวข้อ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนชั้นปีที่ 1 (PNA1) ได้จัดการบรรยายพิเศษให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ในหัวข้อ "การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" โดยเชิญคุณพัฒนา อรรจนียกุล มาให้แนวคิดในการวางแผนการเรียน มุมมองของงานที่มาในรูปแบบใหม่ๆ และวิธีการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต ในวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 13.00-14.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

งานฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ประจำปีการศึกษา2562

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดงานฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ นายกสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยและประธานมูลนิธิโรเกชั่น คุณกมล อัศวสถิตย์พร นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ดร.แสงชัย อภิชาติธนพัฒน์ ประธานมูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด คณะกรรมการ PNA ชั้นปีที่ 1-3 และแขกผู้มีเกียรติหลายท่านมาร่วมงาน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบของขวัญ ของรางวัลในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ระว่างเวลา 8.10 - 13.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เข้าพบคณะผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ ภราดาประจักษ์ นันศรีทอง รองผู้อำนวยการ ภราดากรกวี ยินดีเวท ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ในการเข้าพบเพื่อมอบกระเช้าของขวัญโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

การสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

ฝ่ายวิชาการจัดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี ซึ่งนักเรียนทุกคนเตรียมตัวและตั้งใจในการประเมินความรู้ของตัวเองกันอย่างเต็มที่ ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 8.30 - 13.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ