ข่าวและกิจกรรม

คณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีชีวภาพมณฑลหูเป่ย เมืองหวู่ฮั่น ประเทศจีน มาเยี่ยมโรงเรียน

ท่านผู้อำนวยการภราดาวิหาร ศรีหาพล และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีชีวภาพมณฑลหูเป่ย เมืองหวู่ฮั่น ประเทศจีน เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ สานสัมพันธ์ด้านการศึกษา ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างสถาบัน และพาเยี่ยมชมสถานที่ ห้องเรียนขงจื่อ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 14.00 - 15.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

ฝ่ายวิชาการไปดูงานหลักสูตรสายศิลป์-ธุรกิจของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ท่านผู้อำนวยการภราดาวิหาร ศรีหาพล และฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอน ไปดูงานหลักสูตรใหม่ ศิลป์-ธุรกิจ ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีที่จะเปิดสอนในปีการศึกษาหน้า เพื่อเรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ วิธีดำเนินการที่แตกต่างในด้านการจัดการเรียนการสอน การสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่น สร้างการศึกษาแบบหลากหลายเพื่อให้ตรงตามศักยภาพของนักเรียนให้มากที่สุด ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารรัตนบรรณาคาร เวลา 10.00 - 11.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

Wrap Up หัวข้อ Salesman Personality Development โดยคุณอาทร พร้อมพัฒนภัค

ฝ่ายวิชาการร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ จัด Wrap Up หัวข้อ Salesman Personality Development ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 1 โดยเชิญคุณอาทร พร้อมพัฒนภัค ศิษย์เก่ารุ่น 53 ซึ่งเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาการสร้างเจ้าของธุรกิจ (MME) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มาให้วิธีการพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย การเข้าใจความต้องการของลูกค้า วิธีการทำให้ลูกค้าไม่ปฏิเสธสินค้าของเรา การให้ลูกค้าเชื่อถือเชื่อใจ และอื่นๆ เพื่อสร้างความสำเร็จในการขายสินค้า ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 14.00 - 15.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

Wrap Up วิชา Marketing Information โดยคุณพชรพร เพชรทอง

ฝ่ายวิชาการร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์จัด Wrap Up วิชา Marketing Information ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 3 โดยเชิญคุณพชรพร เพชรทอง ศิษย์เก่า ACCSC เจ้าของผลิตภัณฑ์ดีวาน่า กลูต้า และเพจ PATCHA.co.th มาให้ความรู้ แนวคิด มุมมอง เทคนิคการทำการค้าบนตลาดออนไลน์ ในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 14.00 - 15.30 น.

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104