ข่าวและกิจกรรม

Wrap Up "Retails & Wholesales" โดยคุณพรชัย พัวพัฒนขจร ผู้จัดการใหญ่ Fruit Organic Company Limited

ฝ่ายวิชาการได้จัด Wrap Up "Retails & Wholesales" ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 2 โดยเชิญคุณพรชัย พัวพัฒนขจร ผู้จัดการใหญ่ Fruit Organic Company Limited มาให้ความรู้ ให้แนวคิดในการทำกิจการในรูปแบบต่างๆ วิธีการดำเนินกิจการให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจเพราะนอกจากได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีแล้วยังได้เทคนิคการบริหารกิจการจากผู้ที่มีประสบการณ์จริงและเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียน ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 14.00 - 15.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม

ท่านผู้อำนวยการ และตัวแทนครูให้ข้อมูล ข้อคิดจากการไปร่วมสัมมนาของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย หัวข้อ "การศึกษาคาทอลิกเสริมสร้างความรักและความรู้สู่ Thailand 4.0" และท่านผู้อำนวยการยังเน้นนโยบายที่ครูต้องปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และพัฒนานักเรียนให้ได้ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน ปิดท้ายด้วยการมอบของขวัญให้กับครูที่เกิดในเดือนสิงหาคม ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 15.45-18.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2561

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7 ประจำเดือนสิงหาคม โดยมีการสรุปผลการจัดกิจกรรมสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เรื่องหลักสูตรภาษาไทยในปีการศึกษา 2562 และกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลฉลอง 80 ปีของโรงเรียน ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมบอร์ดบริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง เวลา 9.00 - 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการอบรม ให้โอวาทแก่นักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี ประจำเดือนสิงหาคม

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ให้โอวาทแก่นักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี ให้ข้อคิดและแนวทางปฏิบัติ 20 ข้อสู่ความสำเร็จ โดยในเดือนสิงหาคมนี้ ท่านผู้อำนวยการให้ไว้ 5 ข้อ คือ 1.การกตัญญูรู้คุณ 2.การเลือกเพื่อนอย่างชาญฉลาด 3.ความเห็นอกเห็นใจ เมตตากรุณาผู้อื่น 4.หมั่นเพียร เรียนรู้ตลอดเวลา 5.ฝึกแก้ปัญหาให้เป็น และข้ออื่นๆ จะให้ในเดือนต่อไป เพื่อให้นักเรียนเอซีซีทุกคนประสบความสำเร็จในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104