ข่าวและกิจกรรม

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ และวันแม่แห่งชาติ

งานกิจการนักเรียนจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 และเป็นวันแม่แห่งชาติ ทางโรงเรียนได้เรียนเชิญคุณแม่บางท่านมาเป็นเกียรติ เป็นตัวแทนคุณแม่ของนักเรียนทุกคนในพิธีบอกรักแม่ และจัดพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 นักเรียนทั้งสามชั้นปีเข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วยความตั้งใจ ให้ความสำคัญ ให้ความร่วมมือตลอดพิธี ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 8.30 - 10.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมส่งเสริมการขาย (Marketing and Sale Promotion Workshop)

บริษัท You & I Premium Suki Buffet ซึ่งเป็นบริษัทของศิษย์เก่า ดำเนินกิจการอาหาร สุกี้ชาบู คุณภาพพรีเมี่ยม มาจัดกิจกรรม Marketing and Sale Promotion Workshop ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 2 และ 3 เป็นครั้งที่ 2 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักทำงานร่วมกันในการวางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย โดย Workshop ให้คิด Campaign สำหรับเดือนกันยายน และเดือนตุลาคม หากกลุ่มไหนได้อันดับ 1 อันดับ 2 จะได้รับ Gift Voucher ของทางร้านราคา 700 บาทตามจำนวนของสมาชิกในกลุ่ม กลุ่มที่ได้อันดับ 3 และอันดับ 4 จะได้รับ Gift Voucher ของทางร้านราคา 500 บาทตามจำนวนของสมาชิกในกลุ่ม กิจกรรมจัดในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 13.50 - 15.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6 เดือนสิงหาคม

คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการประชุม ครั้งที่ 6 เดือนสิงหาคม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ของแต่ละฝ่าย และหารือกันในเรื่องของหลักสูตร การเรียนการสอน และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการของโรงเรียน ในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมบอร์ดบริหาร อาคารโรคาเซียง เวลา 9.00 - 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมบริการวิชาการโรงเรียนแม่พระประจักษ์

ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมออกให้บริการวิชาการแก่นักเรียนโรงเรียนแม่พระประจักษ์ในวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ตามที่ทางโรงเรียนแม่พระประจักษ์ขอความอนุเคราะห์มา โดยสอนพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรของโรงเรียน และกิจกรรมสอนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ เวลา 8.30 - 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104