ข่าวและกิจกรรม

ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนจัดปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนชั้นปีที่ 1 โดยท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพลกล่าวให้โอวาท แนวคิด ปรัชญาของการประสบความสำเร็จ และแนะนำทีมผู้บริหารประจำปีการศึกษา 2561 หลังจากนั้น สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2560 และเลือกเครือข่ายผู้ปกครอง (PNA) ของนักเรียนชั้นปีที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 8.30 - 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2561 และเฉลิมฉลองโรงเรียนครบ 80 ปี

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2561 และเป็นการเฉลิมฉลองโรงเรียนครบ 80 ปี โดยเรียนเชิญพระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขของสังฆมณฑลเชียงใหม่มาเป็นประธานในพิธี เรียนเชิญพระสงฆ์ เรียนเชิญภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยและภราดาจากโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เข้าร่วมพิธี ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 9.30 - 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมทำบุญตักบาตรโอกาสวันวิสาขบูชา และกิจกรรมเลือกชมรม

งานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา โดยนิมนต์ท่านเจ้าอาวาสและพระสงฆ์จากวัดยานนาวามาให้ความรู้หลักธรรมแก่นักเรียน หลังจากนั้นเป็นการแนะนำชมรม เลือกชมรมตามความสนใจและเข้าชมรมตามสถานที่ที่กำหนด ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายภาษาจีนภาคฤดูร้อน ณ เมืองเทียนจินและปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมกับโรงเรียนมัธยมฉงฮว่า เมืองเทียนจิน จัดกิจกรรมค่ายภาษาจีนภาคฤดูร้อน ณ เมืองเทียนจินและปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 แล้ว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนับได้ว่าเป็นกิจกรรมสำคัญที่แสดงออกถึงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ(ฮั่นปั้น) ในการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะภาษาจีน ทั้งยังได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีนกับนักเรียนชาวจีน และสัมผัสประสบการณ์ตรงด้านศิลปวัฒนธรรมจีนตลอดระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม - 10 เมษายน 2561

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104