ข่าวและกิจกรรม

Wrap Up "กระบวนการผลิตสินค้าในยุคอุตสาหกรรม 4.0 (Manufacturing)"

ฝ่ายวิชาการจัด Wrap Up ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 1 โดยเชิญคุณสุเมธ เหล่าโมราพร มาให้ความรู้ ความเข้าใจมากขึ้นในเรื่องกระบวนการผลิต ในหัวข้อว่า "กระบวนการผลิตสินค้าในยุคอุตสาหกรรม 4.0 (Manufacturing)" ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 9.30-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

Wrap Up "ประเทศไทย 4.0 กับโอกาสด้านโลจิสติกส์ (Logistics)"

ฝ่ายวิชาการได้จัด Wrap Up ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 3 โดยเชิญคุณวิเชียร ศรีมงคลกุล มาให้ความรู้ วิธีคิด และชี้แนะแนวทางเกี่ยวกับการประกอบการด้านโลจิสติกส์ ในหัวข้อ "ประเทศไทย 4.0 กับโอกาสด้านโลจิสติกส์ (Logistics)" ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 10.30-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะอาจารย์เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับอาจารย์รัตนาภรณ์ วงศ์ศรีอ่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ตัน อาจารย์เอกพงษ์ ดิษแสง โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ประธานชมรมหมากล้อมครูกรุงเทพมหานคร และอาจารย์มยุรา คล่องดี โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม เลขาชมรมหมากล้อมครูกรุงเทพมหานคร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พร้อมทั้งได้แสดงความยินดีต่อความร่วมมือด้านหมากล้อม และวิชาการต่อไปในภายภาคหน้า

อ่านเพิ่มเติม

ฉลองพระคริสตสมภพ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2560

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรมฉลองวันพระคริสตสมภพ โดยช่วงเช้า คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน เข้าร่วมในพิธีเสกถ้ำพระกุมาร โดยคุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม เจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์เป็นประธานในพิธี และในตอนกลางวันได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสให้กับนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี มีการจับฉลากรางวัล มอบของขวัญ และการแสดงของนักเรียน ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104