ข่าวและกิจกรรม

โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมร่วมไว้อาลัยแด่ภราดาสตีเฟน สุนัย กาญจนารัณย์

โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมโดยภราดาภูวรินทร์ เขมรัชต์อนนต์และคณะครูมาร่วมไว้อาลัย และสวดภาวนาอุทิศแด่ ภราดาสตีเฟน สุนัย กาญจนารัณย์ ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.30-12.15 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของภราดาสตีเฟน สุนัย กาญจนารัณย์

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์โดยเซอร์มารี อักแนส บัวทรัพย์ นำคณะครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณภราดาสตีเฟน สุนัย กาญจนารัณย์ ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.00-9.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยกร เพื่อขอพระเป็นเจ้าโปรดประทานการพักผ่อนนิรันดรแด่ท่าน

อ่านเพิ่มเติม

การภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ ภราดาสตีเฟน สุนัย กาญจนารัณย์

กำหนดการภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ ภราดาสตีเฟน สุนัย กาญจนารัณย์ โดยวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.00 น. วจนพิธีกรรมอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ และพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณและพิธีปลงศพ ณ วัดน้อย เดล โรซารีโอ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2562

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2562 มีเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการส่วนกลางจากมูลนิธิฯ เพื่อช่วยพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ การจัดกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ การจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ การแจ้งความคีบหน้าของคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนระยะสั้น และการจัดทำบริษัทเสมือนจริงใน ACC เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง เสริมทักษะ สร้างประสบการณ์ และอื่นๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ