ข่าวและกิจกรรม

Thank you Party ปีการศึกษา 2560

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพลจัด Thank you Party ให้กับผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่นักการ เพื่อเป็นการขอบคุณทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจทำงานกันมาตลอดปีการศึกษา 2560 และเพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานในปีการศึกษา 2561 รวมถึงขอบคุณและอำลาบุคลากรบางท่านที่หมดวาระการทำงานที่ ACC ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 16.00-20.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

พิธีสวดอภิธรรมแด่อาม่าบุ้นเอง ธารทอง คุณแม่ของคุณประสิทธิ์ ธารทอง นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์

ท่านผู้อำนวยการภราดาวิหาร ศรีหาพล คณะครูและเจ้าหน้าที่นักการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมแด่อาม่า บุ้นเอง ธารทอง (คุณแม่ของคุณประสิทธิ์ ธารทอง นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์) ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดหัวลำโพง เวลา 19.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

Wrap Up หัวข้อ "Trading in AEC" โดยคุณวิศณุ วรนิตินันท์ จากบริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จำกัด

ฝ่ายวิชาการได้จัด Wrap Up ในหัวข้อ "Trading in AEC" ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 2 โดยเชิญคุณวิศณุ วรนิตินันท์ จากบริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จำกัด มาให้ความรู้ แนวทาง แบ่งปันประสบการณ์การทำงานทางด้านธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 14.30-16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

พิธีอำลา/ปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมสายสัมพันธ์เพื่อนพ้องนักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่น 77

ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดพิธีอำลา/ปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อนพ้องให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 77 ประจำปีการศึกษา 2560 มีพิธีบายศรีสู่ขวัญและผูกข้อมือให้กับนักเรียนโดยท่านผู้อำนวยการภราดาวิหาร ศรีหาพล ครูประจำชั้น ครูผู้ช่วย ครูผู้สอน และในช่วงบ่ายคุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม เจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์เป็นผู้นำในกิจกรรมสายสัมพันธ์เพื่อนพ้องในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 10.30-14.20 น.

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104