ข่าวและกิจกรรม

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2560

โรงเรียนจัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2560 โดยมีคุณพ่อปลัดวัดเซนต์หลุยส์มาเป็นประธานในพิธี ให้ข้อคิด แนวทางการเจริญชีวิตในศีลในธรรมแก่นักเรียนก่อนสอบปลายภาคและก่อนปิดเทอมในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 8.30-9.20 น.

อ่านเพิ่มเติม

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล มอบรางวัลการแข่งขันให้กับนักเรียน

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล มอบรางวัลที่ได้จากการแข่งขันภายนอกให้กับนักเรียนหลังเคารพธงชาติและสวดมนต์ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเป็นเกียรติให้กับนักเรียนที่ออกไปสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนอื่นๆ ในการใช้ความรู้ ความสามารถไปใช้งานได้จริง

อ่านเพิ่มเติม

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล พบนักเรียนประจำเดือนกุมภาพันธ์

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล พบนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยนักเรียนชั้นปีที่ 2 วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ นักเรียนชั้นปีที่ 1 วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ และนักเรียนชั้นปีที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ เพื่อให้โอวาท แนวคิดการใช้ชีวิตอย่างมีสติ โดยใช้ในคาบเรียนของวิชาจริยธรรม 8.30-9.20 น.

อ่านเพิ่มเติม

งานมุทิตาจิตครูเกษียณ มิสนิสา แก้วมงคล

โรงเรียนได้จัดพิธีมุทิตาจิตครูเกษียณ ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับมิสนิสา แก้วมงคล ซึ่งในปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ ผู้ที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ แรงศรัทธาให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการมานานกว่า 37 ปี อีกทั้งยังอุทิศตนในการทำงานให้กับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยมาโดยตลอด พิธีจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 14.30-16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104