ข่าวและกิจกรรม

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล เป็นประธานเปิดงานเทศกาลตรุษจีน

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับห้องเรียนขงจื่อ จัดงานฉลองเทศกาลตรุษจีน โดยในช่วงเช้าท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ได้แจกอั่งเปาให้กับครูและนักเรียน และในช่วงบ่าย ท่านผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดงานฉลองเทศกาลตรุษจีน โดยมีผู้ปกครองและบุคคลภายนอกให้เกียรติเข้าร่วมงาน ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 13.00-16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

ACC FAMILY BOWLING 2017

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ประจำปีการศึกษา 2017 ใช้ชื่อว่า "ACC FAMILY BOWLING 2017" รายได้สนับสนุนกองทุนช่วยเหลือเพื่อนครู โดยมีคุณสนั่น อังอุบลกุลนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เป็นประธาน คุณวิเชียร ชื่นมีเชาว์ อดีตนกยกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ให้เกียรติร่วมงาน ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ณ SF Strike Bowl ชั้น 7 MBK เวลา 8.30-15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 (วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561)

ฝ่ายวิชาการได้กำหนดให้วันที่ 24-26 มกราคม 2561 เป็นงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยในวันที่ 26 นักเรียนทั้ง 3 ชั้นปีเข้าหอประชุม ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญเพื่อร่วมฟังการเสนอผลงาน โครงการงานอาชีพของนักเรียนปี 3 ที่ได้รับผลการประเมิน 3 อันดับแรก และฟังการนำเสนอผลงาน "ประสบการณ์จริงในธุรกิจ Start-up" ของนักเรียนที่ดำเนินกิจการของตน จำนวน 3 กิจการ หลังจากนั้นท่านผู้อำนวยการกล่าวปิดงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 (วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561)

ฝ่ายวิชาการได้กำหนดให้วันที่ 24-26 มกราคม 2561 เป็นงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยในวันที่ 25 ช่วงเช้า ท่านผู้อำนวยการภราดาวิหาร ศรีหาพล กล่าวต้อนรับโรงเรียนต่างๆ ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม และเปิดการแข่งขัน English Speech Contest ในหัวข้อ "Can Money Make You Happy?" ณ หอประชุมชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โดยนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปีเข้าร่วมชมการแข่งขันด้วย ส่วนช่วงบ่ายนักเรียนปี 1 และ ปี 2 เข้าหอประชุมชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญเพื่อร่วมชมการแข่งขัน English Spelling Contest ส่วนนักเรียนปี 3 เข้าห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ เพื่อฟังการบรรยายจากศิษย์เก่าด้านการแนะแนวอาชีพ โดยมีการออกบูธของศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในแต่ละแขนงบริเวณหน้าห้องประชุม

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104