ข่าวและกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการจัดงาน ACC Walk & Run 2018

คณะกรรมการจัดงาน ACC Walk & Run 2018 ฉลอง 80 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ประชุมกันในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงาน การประสานงานในด้านต่างๆ เพื่อให้งาน ACC Walk & Run 2018 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 มีความพร้อม สมบูรณ์มากที่สุด

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการจัดสร้างห้อง "ACC Hall of Fame"

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ และสถาปนิกจากบริษัทโมเดิร์นฟอร์ม ประชุมการจัดสร้างห้อง "ACC Hall of Fame" ในโอกาสฉลอง 80 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 14.00 - 15.30 น. เพื่อกำหนดขั้นตอน และการดำเนินงานให้เสร็จภายในเดือนมีนาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการจัดงาน"สานสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561" และ "ACC Family Bowling 2018"

คณะกรรมการของโรงเรียนประชุมร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 - 14.00 น. เพื่อเตรียมงาน "สานสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561" สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 1 และ 2 ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 และเตรียมความพร้อมของงาน "ACC Family Bowling 2018" ที่จะจัดในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561

อ่านเพิ่มเติม

ครูและนักเรียนออกไปให้บริการวิชาการภาษาอังกฤษและภาษาจีนแก่นักเรียนโรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม นนทบุรี

ครูและนักเรียนรับโอวาทจากท่านผู้อำนวยการก่อนออกไปให้บริการวิชาการภาษาอังกฤษและภาษาจีนแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม นนทบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีจิตอาสา ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และนำความรู้ที่ได้เรียนมาไปปฏิบัติจริง ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม เวลา 8.30 - 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078