ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 (24 มกราคม 2561)

ฝ่ายวิชาการได้กำหนดให้วันที่ 24-26 มกราคม 2561 เป็นงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยในวันที่ 24 ช่วงเช้า ท่านผู้อำนวยการภราดาวิหาร ศรีหาพลเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และเปิดโครงการงานอาชีพของนักเรียนชั้นปีที่ 3 บริเวณชั้นล่างอาคารมงฟอร์ต ส่วนนักเรียนชั้นปีที่ 1 และ 2 ขึ้นหอประชุมชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญเพื่อร่วมชมการแข่งขัน "ไขปริศนาอักษรจีน" ชิงถ้วยรางวัลชางเจี๋ย ซึ่งมีนักเรียนจากหลายโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ส่วนในช่วงบ่ายนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปีแบ่งกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมภาษาจีนตามจุดต่างๆ ที่กำหนดไว้ โดยกิจกรรมมี "ท่องอาขยานจีน" "ถ่ายภาพจีน" "ตัดกระดาษและถักเชือก" และ "ประดิษฐ์โคมจีน"

อ่านเพิ่มเติม

พิธีรำลึกถึงภราดาโรเกชั่นและภราดาเบอร์นาร์ด แมรี่ และงาน Home Coming Day

พิธีรำลึกถึงภราดาโรเกชั่น และภราดาเบอร์นาร์ด แมรี่ โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีคือภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ภราดาวิริยะ ฉันทะวโรดม ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ภราดา ดร.สิริโรจน์ วิริยะสิริมงคลและภราดาอีกหลายท่าน คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ นายกสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยและประธานมูลนิธิโรเกชั่น คุณประสิทธิ์ ธารทอง นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ดร.แสงชัย อภิชาติธนพัฒน์ ประธานมูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด คุณเจริญ อุษณาจิตต์และศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ เข้าร่วมพิธี หลังจากนั้นมีงาน Home Coming Day สร้างสานสัมพันธ์น้องพี่ให้แนบแน่นกันมากยิ่งขึ้นตลอดไป

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ มาสมัครสอบตาม วัน เวลา และรอบที่ทางโรงเรียนกำหนดให้ ซึ่งนักเรียนจะต้องสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ตามโปรแกรมที่นักเรียนเลือก คือ โปรแกรม A หรือ โปรแกรม B หรือ โปรแกรม C และรับฟังนโยบาย วิสัยทัศน์ จากท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล

อ่านเพิ่มเติม

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ให้โอวาทแก่นักเรียนประจำเดือนมกราคม

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล พบนักเรียนประจำเดือนมกราคม เพื่อให้โอวาท แง่คิด และสาระที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี โดยนักเรียนชั้นปีที่ 2 วันจันทร์ที่ 8 มกราคม นักเรียนชั้นปีที่ 1 วันอังคารที่ 9 มกราคม และนักเรียนชั้นปีที่ 3 วันศุกร์ที่ 12 มกราคม ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 8.30-9.20 น.

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104