ข่าวและกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากำหนดแนวนโยบายการบริหารการศึกษา

การประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษากำหนดแนวนโยบายการบริหารการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ โดยมีศิษย์เก่าผู้ทรงเกียรติเข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 14.00-16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการกับสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อีกหนึ่งบทพิสูจน์ความสำเร็จที่ ACC ตั้งใจส่งมอบให้กับนักเรียนทุกคน และขอขอบพระคุณสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สำหรับโอกาสดีดีที่มีให้กับนักเรียน ACC

พิธีลงนามความร่วมมือการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

พิธีลงนามความร่วมมือการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการและสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการได้รับเกียรติจากสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญในการลงนามสัญญาความร่วมมือฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการอย่างรอบด้าน รวมถึงการจัดหาทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศจีนให้แก่นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิขยการ

อ่านเพิ่มเติม

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล พบนักเรียนแต่ละชั้นปี

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล พบนักเรียนแต่ละชั้นปี ประจำเดือนกันยายน เพื่อให้ข้อคิด คติ แนวทางในการดำเนินชีวิตแก่นักเรียน ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 8.30 - 9.20 น.

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104