ข่าวและกิจกรรม

ฉลองพระคริสตสมภพ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2560

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรมฉลองวันพระคริสตสมภพ โดยช่วงเช้า คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน เข้าร่วมในพิธีเสกถ้ำพระกุมาร โดยคุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม เจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์เป็นประธานในพิธี และในตอนกลางวันได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสให้กับนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี มีการจับฉลากรางวัล มอบของขวัญ และการแสดงของนักเรียน ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม "รู้รักสามัคคี ACC สัมพันธ์" ประจำปีการศึกษา 2560

งานกิจการนักเรียนได้มอบหมายให้นักเรียนทั้ง 3 ชั้นปีร่วมกันจัดกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560 โดยใช้หัวข้อว่า "กิจกรรมรู้รักสามัคคี ACC สัมพันธ์" โดยแบ่งเป็น 2 สี คือ สีน้ำเงินและสีเหลือง เพื่อสร้างความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้จักทำงานร่วมกันตามความถนัดความสามารถของแต่ละคน และให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม รู้รักสามัคคี ACC สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560

งานกิจการนักเรียนได้มอบหมายให้นักเรียนทั้ง 3 ชั้นปีร่วมกันจัดกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560 โดยใช้หัวข้อว่า "กิจกรรมรู้รักสามัคคี ACC สัมพันธ์" โดยแบ่งเป็น 2 สี คือ สีน้ำเงินและสีเหลือง เพื่อสร้างความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้จักทำงานร่วมกันตามความถนัดความสามารถของแต่ละคน และให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

การเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ โดยคุณอภิวัฒน์ หิรัญประดิษฐ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการได้เชิญคุณอภิวัฒน์ หิรัญประดิษฐ หนึ่งในทีมงานของ Entrepreneurs' Organization Thailand สมาคมซึ่งเกิดจากการรวมตัวของนักธุรกิจชั้นนำของไทย มาให้ความรู้ แรงบันดาลใจ และแนวทางการเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ กับนักเรียนชั้นปีที่ 3 ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 10.30-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104