ข่าวและกิจกรรม

Wrap Up หัวข้อ Salesman Personality Development โดยคุณอาทร พร้อมพัฒนภัค

ฝ่ายวิชาการร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ จัด Wrap Up หัวข้อ Salesman Personality Development ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 1 โดยเชิญคุณอาทร พร้อมพัฒนภัค ศิษย์เก่ารุ่น 53 ซึ่งเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาการสร้างเจ้าของธุรกิจ (MME) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มาให้วิธีการพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย การเข้าใจความต้องการของลูกค้า วิธีการทำให้ลูกค้าไม่ปฏิเสธสินค้าของเรา การให้ลูกค้าเชื่อถือเชื่อใจ และอื่นๆ เพื่อสร้างความสำเร็จในการขายสินค้า ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 14.00 - 15.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

Wrap Up วิชา Marketing Information โดยคุณพชรพร เพชรทอง

ฝ่ายวิชาการร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์จัด Wrap Up วิชา Marketing Information ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 3 โดยเชิญคุณพชรพร เพชรทอง ศิษย์เก่า ACCSC เจ้าของผลิตภัณฑ์ดีวาน่า กลูต้า และเพจ PATCHA.co.th มาให้ความรู้ แนวคิด มุมมอง เทคนิคการทำการค้าบนตลาดออนไลน์ ในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 14.00 - 15.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลฉลองครบ 80 ปี

คณะกรรมการจัดกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล ฉลองครบ 80 ปีของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมประชุมกันกับทีมงานหลายๆ ฝ่ายเพื่อเตรียมความพร้อม ทั้งเส้นทาง เวที เสื้อ และอื่นๆ เพื่อให้การเดิน-วิ่ง ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 มีความพร้อมสมบูรณ์ที่สุด

อ่านเพิ่มเติม

ท่านผู้อำนวยการมอบรางวัลและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภายนอก

1.นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 21 จัดโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายณัฐพงษ์ ขาวสอาด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภท Low Kyu 2.การแข่งขันกีฬาหมากล้อมระหว่างโรงเรียน โดยกรมพลศึกษา วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ประเภทบุคคลชาย นายณัฐพงษ์ ขาวสอาด ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3.การแข่งขันกีฬาหมากล้อมใน กีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 13 "บัวหลวงเกมส์" ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2561 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประเภทคู่ชาย นายเทียนศิริ เหรียญรุ่งโรจน์ และนายศุภวิชญ์ ตรีสุริยาแสงโชติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 4.การแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้รอบตัวด้านธุรกิจทั่วไปภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น วันที่ 7 กันยายน 2561 นายเทียนศิริ เหรียญรุ่งโรจน์ และนางสาวพิศศิณี ไซโต ได้รับรางวัลชนะเลิศ

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078