ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2562

ฝ่ายวิชาการโดยงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2562 มีก่อพระเจดีย์ทราย สรงน้ำพระ สรงน้ำแม่พระ และรดน้ำขอพร โดยมีท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล เป็นประธาน และมีคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมร้องเพลง ร่วมรำวงวันสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช เวลา 10.00 - 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ให้โอวาทแก่นักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2562

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพลให้โอวาทแก่นักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2562 โดยให้นักเรียนตั้งใจ มุ่งมั่น และเปิดรับความรู้ที่โรงเรียนมอบให้ ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และวิชาทางด้านธุรกิจ แล้วนักเรียนก็จะมีอนาคตก้าวไกลในโลกธุรกิจ ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 9.00 - 10.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม Ice-Breaking สำหรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2562

ฝ่ายวิชาการโดยงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรม Ice-Breaking ให้กับนักเรียนใหม่เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักเพื่อนมากขึ้น รู้จักตัวตนของตัวเองมากขึ้น ได้ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นทีม นอกจากสนุกสนาน ได้ความรู้แล้วยังเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 8.30 - 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

วันแรก รุ่นแรกของการเรียน Intensive Course ของนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเปิด Intensive Course ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เป็นวันแรกเพื่อปรับพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้กับนักเรียนใหม่ที่สมัครเรียนเรียบร้อยแล้ว มิสจุฑามาศ รัตนาคม หัวหน้าฝ่ายวิชาการได้อธิบายระเบียบ ข้อปฏิบัติระหว่างการเรียน Intensive และให้นักเรียนพบครูประจำชั้น สำหรับนักเรียนที่สนใจต้องการสมัครเรียนยังคงสมัครได้ทางหน้าเว็บไซด์ของโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ