ข่าวและกิจกรรม

การบรรยายพิเศษ "ทำอย่างไรเป็นคนไทยแข็งแรง"

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ (PNA1) ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ทำอย่างไรเป็นคนไทยแข็งแรง" ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 โดยเรียนเชิญคุณประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ แง่คิดในการเรียน หลักการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจ ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 10.30-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

ภราดา 3 ท่านจากคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศอินเดียเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน

ภราดา 3 ท่านจากคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศอินเดีย ได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน โดยมีท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล และท่านรองผู้อำนวยการ ภราดาพีระนันท์ นัมคณิสรณ์ ให้การต้อนรับ ได้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิด และวิธีการบริหารจัดการทางด้านการศึกษา พร้อมเข้าเยี่ยมชมห้องเรียนขงจื่อของโรงเรียน ซึ่งได้จัดการแสดงกู่เจิง ขลุ่ยน้ำเต้า และพิธีชงชาแบบจีน ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00-15.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "Teacher as a Coach ก้าวข้ามความเป็นครูสู่ความเป็นโค้ช"

งานประชาสัมพันธ์ร่วมกับงานแนะแนวจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "Teacher as a Coach ก้าวข้ามความเป็นครูสู่ความเป็นโค้ช" โดยเชิญคุณมโนรถ กุศลศักดิ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ วิธีการโค้ชนักเรียน ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 9.00-14.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

Alumni's Talk เรื่อง แรงบันดาลใจในการเรียนธุรกิจ

ฝ่ายวิชการได้จัด Alumni's Talk ในหัวข้อ "แรงบันดาลใจในการเรียนธุรกิจ" โดยเชิญคุณไชยยศ ร่วมใจพัฒนกุล เจ้าของบริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนมาให้ความรู้ แนวทางในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ก้าวหน้าอย่างมั่นคง ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 1 ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 10.30-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104