ข่าวและกิจกรรม

Wrap up วิชา Salesmanship โดยคุณนิติพนธ์ คงเกียรติคุณ

ฝ่ายวิชาการได้จัด Wrap up วิชา Salesmanship ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 2 โดยเรียนเชิญคุณนิติพนธ์ คงเกียรติคุณ จากบริษัท ไทยซัมซุง อีเลคโทรนิคส์ จำกัด มาให้ความรู้ ประสบการณ์จริงในการทำงานแก่นักเรียน ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 10.30-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

Wrap up วิชา Basic Selling 1 โดยคุณมโนรถ กุศลศักดิ์

ฝ่ายวิชาการได้จัด Wrap up วิชา ฺBasic Selling 1 ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 1 โดยเรียนเชิญคุณมโนรถ กุศลศักดิ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และประสบการณ์การทำงาน ในหัวข้อ Success Factors for Small & Medium Entreprises (SME) ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 9.30 - 11.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

Wrap up วิชา Retail & Wholesale โดยคุณอานุภาพ ธารทอง

ฝ่ายวิชาการได้จัด Wrap up วิชา Retail & Wholesale ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 2 โดยเรียนเชิญคุณอานุภาพ ธารทอง กรรมการผู้จัดการบริษัทธารธนา จำกัด มาให้ความรู้ ประสบการณ์จริงในการทำงานแก่นักเรียน ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 10.30-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

Learn@site ที่บริษัท Paperbox (Thailand) จำกัด

ฝ่ายวิชาการนำนักเรียนชั้นปีที่ 3 ออกไปดูงานภายนอก (Learn@site) ที่บริษัท Paperbox (Thailand) จำกัด โดยมีคุณสมภพ อนุชาติวรกุล กรรมการผู้จัดการ และเป็นศิษย์เก่า ACC ให้เกียรติต้อนรับ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของ Packaging ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน พร้อมทั้งแนะนำวิธีการเรียนให้ประสบความสำเร็จ หลังจากนั้นนำคณะครู นักเรียนเข้าชมโรงงาน ดูกระบวนการผลิต แล้วเลี้ยงอาหารกลางวันก่อนเดินทางกลังโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104