ข่าวและกิจกรรม

มอบรางวัลการแข่งขันภาษาจีน และโบว์ลิ่งการกุศล

พิธีมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันไขปริศนาอักษรจีน ในสัปดาห์วิชาการ วันพุธที่ 8 ก.พ. 2560 และมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล "ACC Family Bowling 2016" ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ณ SF Strike Bowl สาขามาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 7 ในวันเสาร์ที่ 4 ก.พ. 2560 เวลา 8.00 - 15.00 น. โดยท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ให้เกียรติมอบรางวัลเกียรติบัตรการแข่งขันภาษาจีน และถ้วยรางวัลการ แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ก.พ. 2560

อ่านเพิ่มเติม

พิธีบายศรีสู่ขวัญ วันปัจฉิมนิเทศ

งานกิจการนักเรียนได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 76 ในวันปัจฉิมนิเทศ โดยท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล รองผู้อำนวยการภราดาวิจารณ์ แสงหาญ และคณะครู เข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงถึงความรัก ความห่วงใย ความภาคภูมิใจกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ก.พ. 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

พิธีลงนามเอกสาร โครงการ MOU

ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ จัดพิธีลงนามเอกสาร โครงการ MOU กับ 12 บริษัทชั้นนำใน ประเทศเพื่อให้นักเรียนชั้นปีที่ 2 ได้เข้ารับการฝึกงานเหมือนจริง ปฏิบัติจริงเสมือนเป็นพนักงานของบริษัท โดยพิธี ลงนามจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 ก.พ. 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 9.30 - 11.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

นิทรรศการหมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป และแข่งขันปริศนาอักษรจีน

ฝ่ายวิชาการจัดสัปดาห์วิชาการประจำปีการศึกษา 2559 ในวันจันทร์ที่ 6 ถึงวันศุกร์ที่ 10 ก.พ. 2560 โดยมอบหมายให้ 3 หมวดวิชาจัดแสดงผลงานของนักเรียนในแต่ละวัน สำหรับวันพุธที่ 8 ก.พ. 2560 เป็นการแสดงนิทรรศการชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของวิชาพิมพ์ดีดและคณิตศาสตร์ รวมถึงนิทรรศการ ASEAN ซึ่งจัดแสดงที่ห้องวิทยาศาสตร์ และลานด้านหน้าโรจนารุณโภชนาคาร ชั้น 1 อาคารมงฟอร์ต เวลา 11.00 - 14.00 น. และในเวลา 14.30 - 16.00 น. มีการแข่งขันไขปริศนาอักษรจีนที่ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104