ข่าวและกิจกรรม

ผู้อำนวยการภราดาวิหาร ศรีหาพล พบนักเรียน

ท่านผู้อำนวยการภราดาวิหาร ศรีหาพล พบนักเรียนแต่ละชั้นปี เพื่อให้โอวาท ความรู้ แนวคิด และแนวทางการศึกษาของนักเรียน ACC ต่อโลกธุรกิจในอนาคต ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 2 วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 1 และวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 3 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 8.30-9.20 น.

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมประกวดคัดลายมือ "บอกรักแม่ผ่านปลายพู่กัน" ประจำปีการศึกษา 2560 (ชุดที่ 1)

ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน ร่วมกันจัดกิจกรรมประกวดคัดลายมือ "บอกรักแม่ผ่านปลายพู่กัน" ประจำปีการศึกษา 2560 ชิงถ้วยรางวัลของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยจัดขึ้นที่หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมประกวดคัดลายมือ "บอกรักแม่ผ่านปลายพู่กัน" ประจำปีการศึกษา 2560 (ชุดที่ 2)

ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน ร่วมกันจัดกิจกรรมประกวดคัดลายมือ "บอกรักแม่ผ่านปลายพู่กัน" ประจำปีการศึกษา 2560 ชิงถ้วยรางวัลของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยจัดขึ้นที่หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ในวันที่ 21-23 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดโดยสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104