ACC–21 Good Reasons Hall of Fame
ท่านรู้หรือไม่ว่า
ACC คือโรงเรียนชั้นนำของประเทศไทย เพราะ ACC เป็น

 1. โรงเรียนไทย 3 ภาษามาตรฐานสากล เข้มข้นภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
 2. โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์มากกว่า 90% ในการสอบเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในแผนการเรียนนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ
 3. โรงเรียนอาชีวะศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่มีห้องเรียนขงจื่อซึ่งได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเกิดเป็นความร่วมมือกันในการส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมจีน
 4. โรงเรียนเตรียมเป็นนักบริหาร ผู้ประกอบการ นักธุรกิจชั้นแนวหน้าของประเทศไทย
 5. โรงเรียนที่มีเครือข่ายศิษย์เก่าที่สนับสนุนอยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังอย่างเข้มแข็ง ทั้งด้านทุนการศึกษา ทั้งประสบการณ์ ทั้งความรู้
 6. โรงเรียนที่มีครูไทยและต่างชาติสอนและฝึกฝนให้นักเรียนมีความรู้และทักษะเฉพาะด้าน
 7. โรงเรียนที่มีศิษย์เก่าเป็นนักบริหารมืออาชีพ ผู้ประกอบการและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจำนวนมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย
 8. โรงเรียนที่มีนักการเมืองระดับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีกหลายคน
 9. โรงเรียนที่มีศิษย์เก่าจิตอาสาที่อาสาสมัครมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของนักบริหารมืออาชีพและผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศไทย
 10. โรงเรียนที่ศิษย์เก่าให้โอกาสนักเรียนได้เข้าชมกิจการในสถานประกอบการจริงอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อเนื่องมาตลอด
 11. โรงเรียนอันดับที่ 4 ในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยที่ให้ความสำคัญในการยึดมั่นในจรินธรรม คุณธรรมและความเป็นธรรมแก่นักเรียนและบุคลากร
 12. โรงเรียนที่มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อฝึกฝนทักษะที่จำเป็นสำหรับนักเรียน
 13. โรงเรียนที่มีพื้นที่สีเขียว มีร่มเงาของต้นไม้ใหญ่น้อย มีน้ำพุ น้ำตก มีสวนหย่อม มีบ่อน้ำขนาดย่อม มีอาคารที่สวยสะอาดเป็นระเบียบ เอื้อต่อการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศสำหรับการเรียนรู้และความปลอดภัยเป็นเลิศ
 14. โรงเรียนที่มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดที่กว้างใหญ่และห้องสนับสนุนการเรียนที่ครบครัน
 15. โรงเรียนที่มีห้องประชุมสัมมนาขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับกิจกรรมสำคัญๆของโรงเรียนและชุมชน
 16. โรงเรียนที่มีห้องน้ำห้องส้วมสวยและสะอาดจำนวนมากเพียงพอสำหรับการให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากร
 17. โรงเรียนที่มีห้องเกียรติยศ (Hall of Fame) ที่สวยงามได้รับการออกแบบโดยมืออาชีพจัดแสดงประวัติของโรงเรียนและเชิดชูเกียรติให้กับศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จและทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนและสังคมประเทศไทย อันเป็นแรงบันดาลใจและความภาคภูมิใจให้กับทุกคนที่เป็นภาคีของเรา
 18. โรงเรียนที่มีโรงยิมเนเซียมมาตรฐานขนาดใหญ่ ใช้สำหรับกีฬาบาสเก็ตบอล วอลเลย์บอลและแบดมินตัน
 19. โรงเรียนที่มีสนามฟุตบอลหญ้าธรรมชาติจริงแท้ขนาดมาตรฐาน เป็นสนามที่ใช้ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลหลายรายการ ทั้งในเครือโรงเรียนของมูลนิธิฯและกีฬาฟุตบอล 7 สี อีกทั้งเป็นสนามบริการชุมชนและภาคีหลายต่อหลายกลุ่ม
 20. โรงเรียนที่มีชุดแต่งกายที่สวยงามมีเอกลักษณ์ดูน่าเชื่อถือไม่ซ้ำกับโรงเรียนใดๆ
 21. โรงเรียนที่นักเรียนเป็นผู้ประกอบการรายย่อย มีวุฒิภาวะมากกว่านักเรียนที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย มีทักษะในการเรียนรู้ ใช้ความรู้ที่เรียนมาไปช่วยเสริมงานของพ่อแม่ผู้ปกครองในการประกอบธุรกิจที่บ้านจำนวนมาก
เท่าที่รู้เกี่ยวกับโรงเรียนนี้มา ก็มีเช่นนี้ ดังนั้น

จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจอยากให้ลูกหลานเรียนรู้พื้นฐานการทำธุรกิจ อยากเป็นผู้ประกอบการ เก่งภาษาอังกฤษและภาษาจีน มีคุณธรรม ตรงต่อเวลา เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะคณะบริหารธุรกิจได้อย่างมั่นใจ ขอให้ท่านไว้ใจและส่งลูกหลานของท่านมาเรียนที่นี่เลยครับ

ภราดาวิหาร ศรีหาพล
ผู้อำนวยการ / ผู้จัดการ /


ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ