ข่าวและกิจกรรม

งานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะชีวิตให้กับนักเรียน

งานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน โดยเรียนเชิญทีมวิทยากรที่มากประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร มาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติจริงในการช่วยฟื้นคืนชีพและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเสริมความรู้และประสบการณ์ตรงให้แก่นักเรียนโดยคุณภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน

ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมเสริมความรู้และประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน โดยเรียนเชิญคุณภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท CPL Group Public Company Limited และศิษย์เก่ารุ่นที่ 52 มาให้ความรู้ แนวทาง วิสัยทัศน์ในการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ โอกาสนี้ ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการให้เกียรติกล่าวเปิดและอยู่ร่วมกิจกรรม และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00-12.30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมให้ความรู้ในห้วข้อ "ภัยใกล้ตัว" โดยทีมวิทยากรจากสถานีตำรวจนครบาลยานนาวา

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานบริหารความเสี่ยงจัดกิจกรรมให้ความรู้ในหัวข้อ "ภัยใกล้ตัว" ซึ่งได้รับเกียรติจาก พ.ต.ต.ศุภเดช ศุภไชยดิษกุล สวป.สน.ยานนาวา และทีมงานวิทยากรจากสน.ยานนาวา มาให้ความรู้ ความกระจ่างเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต การป้องกันภัย และหลีกเลี่ยงภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน โอกาสนี้ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ท่านผู้อำนวยการให้เกียรติกล่าวเปิดและอยู่ร่วมตลอดกิจกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรม "ไหว้พระจันทร์" ให้กับนักเรียน

ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรม "ไหว้พระจันทร์" โดยให้นักเรียนประดิษฐ์โคมไฟ และทำขนมไหว้พระจันทร์ (บัวหิมะ) ของตัวเอง โอกาสนี้คุณครูได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 12.40-14.20 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078