ACC Executive ผู้บริหาร
ACC คือก้าวแรกของการเป็นผู้บริหาร

นอกเหนือจากการเรียนการสอนเพื่อเป็นนักธุรกิจ หรือผู้ประกอบการ แต่เรายังสร้างให้คุณเป็นนักบริหารมือฉมัง ไม่ว่าอาชีพใดที่คุณจะก้าวไป ไม่ว่าจะเป็นหมอ เป็นวิศวกร สถาปนิก เราจะติดอาวุธผู้บริหาร (Skill set) ให้ครบสมบูรณ์แบบ ด้วยการสอนแบบสัมผัสจริง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกอนาคตที่มั่นคง

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ขอเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ACC Business Prep School

ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ