ข่าวและกิจกรรม

ฝ่ายวิชาการจัดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนระดับ ปวช. และนักศึกษาระดับ ปวส. เพื่อวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา และทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา โดยจัดสอบในวันจันทร์ที่ 19 ถึง วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม "กีฬารักสามัคคี เอซีซีสัมพันธ์" ประจำปีการศึกษา 2565 (ภาคบ่าย)

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 8.15-15.30 น. ณ สนามฟุตบอลวิลล่ามงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรม "กีฬารักสามัคคี เอซีซี สัมพันธ์" ประจำปีการศึกษา 2565 โดยแบ่งเป็นสีแดงและสีน้ำเงิน ในช่วงบ่ายเป็นการแข่งขัน กรีฑา กีฬาฮาเฮ และฟุตบอล นักเรียนได้แสดงทักษะ ความสามารถด้านกีฬากันอย่างเต็มที่ รุ่นพี่รุ่นน้องทำงานร่วมกันอย่างสนุกสนาน รวมกันเป็นหนึ่งและรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยกัน สำหรับปีการศึกษานี้ สีแดงได้รับรางวัลถ้วยกีฬารวม และภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการ ภราดาจำรัส แก้วอำคา และศิษย์เก่าเอซีซี รุ่นที่ 45 ได้มอบรางวัลพิเศษให้กับนักกีฬาทั้ง 2 สี

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม "กีฬารักสามัคคี เอซีซีสัมพันธ์" ประจำปีการศึกษา 2565 (ภาคเช้า)

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรม "กีฬารักสามัคคี เอซีซี สัมพันธ์" ประจำปีการศึกษา 2565 โดยแบ่งเป็นสีแดงและสีน้ำเงิน แบ่งเป็นกีฬาหลายประเภทให้นักเรียนได้ร่วมการแข่งขันตามความถนัด ความชอบ นักเรียนได้แสดงให้เห็นถึงทักษะ ความสามารถด้านกีฬานอกเหนือจากความรู้ด้านวิชาการ และภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการได้เลี้ยงอาหารกลางวันคณะครูและนักเรียนทุกคนเพื่อเติมพลังสำหรับกีฬาในช่วงบ่าย โอกาสนี้ภราดาจำรัส แก้วอำคา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมได้ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมและเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 8.15-15.30 น. ณ โรงยิม ชั้น 3 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการถวายพานพุ่มทองและกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ต่อจากนั้นเป็นกิจกรรมการให้ความรู้เพื่อระวังป้องกันยาเสพติดและการพนันแก่นักเรียนโดยทีมตำรวจจากสถานีตำรวจยานนาวา และปิดท้ายด้วยการให้ความรู้ด้านการใช้กฎหมายในชีวิตประจำวัน โดยคุณนิธิ สืบจากสิงห์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของมูลนิธิฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 12.30-15.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078