ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมฉลองวันตรุษจีนสำหรับนักเรียนชั้นปีที่่ 1-3 จัดโดยห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรมฉลองวันตรุษจีนให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 มีการแสดงของนักเรียนแต่ละห้องของทั้ง 3 ชั้นปี การประกวดการแต่งชุดจีนสวยงามของนักเรียนและครู การประกวดร้องเพลงจีนของนักเรียน การจับฉลากรับรางวัล และการเลี้ยงเกี้ยวให้กับนักเรียน ทั้งสนุกสนานและอิ่มท้องกันทั่วหน้า ในวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 13.00-16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนชั้นปีที่ 1 (PNA1) จัดสัมมนาในหัวข้อ Unleash the power within

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ โดยเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนชั้นปีที่ 1 (PNA1) จัดสัมมนาให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ในหัวข้อ "Unleash the power within" โดยโค้ช อัครปรมันฆ นวอมราฐธิบดี ผู้มีฉายา พ่อมดสะกดจิต โค้ชพลังเทพ หรือ นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ มาให้วิธีตั้งเป้าหมายอย่างไรถึงบรรลุง่ายได้เกรดดี การกำหนดและควบคุมชีวิตด้วยตัวเอง วิธีการใช้จิตช่วยในการเรียนและใช้จิตดึงดูดสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทำจริง ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช เวลา 9.20-12.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นเกียรติให้แก่นักเรียนที่เข้าทดสอบความรู้ด้านพระคัมภีร์

ฝ่ายวิชาการโดยงานอภิบาลได้จัดทดสอบความรู้ด้านพระคัมภีร์ พระวรสารท่านนักบุญมาระโก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งจัดโดยแผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ผลการทดสอบมีนักเรียนสอบผ่านได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง 1 คน และเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 2 คน ท่านผู้อำนวยการได้มอบเกียรติบัตรที่ได้จากการแข่งขันเพื่อเป็นเกียรติให้แก่นักเรียน โดยมีนายสุเมธ ไชยพัฒน์ ห้อง 1/2 ได้เกียรติบัตรเหรียญทอง นางสาวยูมิ มิอุระ ห้อง 2/1 ได้เกียรติบัตรเหรียญทองแดง และนายอริย์รัช เหมบุตร ห้อง 3/2 ได้เกียรติบัตรเหรียญทองแดง ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมครูประจำเดือนมกราคม ปีการศึกษา 2561

การประชุมครูประจำเดือนมกราคม ท่านผู้อำนวยการได้ย้ำถึงแนวทางปฏิบัติของครูต่อการดำเนินงานของโรงเรียน การประสานงานกันระหว่างครูประจำชั้น งานปกครองและศูนย์ให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาในการดูแลนักเรียน การประชาสัมพันธ์ในการรับนักเรียนใหม่ การพัฒนาความรู้ความสามารถของครูอย่างต่อเนื่อง ต่อจากนั้นหัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบงานแต่ละงานได้ให้ข้อมูลของกิจกรรมที่จะมีขึ้นในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ ปิดท้ายด้วยการแสดงความยินดีแก่ครูที่เกิดในเดือนธันวาคมและมกราคม ในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 15.45-18.00 น.

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ