ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมเสริมทักษะ ความรู้ให้กับนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปีในหัวข้อ "Digital Marketing" โดยคุณเตฌิณ โสมคำ

เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนชั้นปีที่ 2 (PNA2) จัดกิจกรรมเสริมทักษะ ความรู้ให้กับนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปีในหัวข้อ "Digital Marketing" โดยเชิญคุณเตฌิณ โสมคำ (โค้ชโรเจอร์) มาเป็นวิทยากรในการให้แนวทาง มุมมองในการสร้างงาน ในการคิดงานโดยนำเทคโนโลยีที่มีอยู่หลากหลายมาใช้ทางการตลาด มาใช้สร้างมูลค่าของสินค้า ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช เวลา 10.00 - 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันหมากล้อม Standard Rating & Friendship Game 2018 ฉลองเอซีซีครบรอบ 80 ปี

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการและบริษัทซีพีออล จัดการแข่งขันหมากล้อม Standard Rating & Friendship Game 2018 (Confucius Classroom) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิ สติปัญญา และพัฒนาความคิดรวบยอดในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 8.30 - 14.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

ท่านผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ประจำเดือนพฤศจิกายน

ท่านผู้อำนวยการให้แง่คิด แนวทางการดำเนินชีวิตในทางที่ดี ที่ทุกคนคาดหวังซึ่งจะต้องมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ จะต้องมีทักษะชีวิต มีความคิดสร้างสรรค์ ความเชื่อมั่นในตัวเอง ขยันหมั่นเพียร สนใจใฝ่รู้ ประหยัดอดออม และไม่ยุ่งกับสิ่งเสพติดอย่างเด็ดขาด ดังนั้นนอกจากเรียนเก่งแล้วต้องเป็นคนดีด้วย ซึ่งการให้โอวาทแยกเป็นนักเรียนชั้นปีที่ 1 วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน นักเรียนชั้นปีที่ 3 วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน และนักเรียนชั้นปีที่ 2 วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 8.30-9.20 น.

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการจัดทำห้องเกียรติยศ (ACC Hall of Fame) ของโรงเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ สถาปนิกจากบริษัทโมเดิร์นฟอร์ม และ Graphic Design จากบริษัท Wholeinone ประชุมเพื่อนำเสนอความคืบหน้าในการดำเนินการจัดสร้างห้องเกียรติยศ (ACC Hall of Fame) ในโอกาสฉลอง 80 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 - 15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078