ข่าวและกิจกรรม

ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลที่ได้จากการแข่งขันแก่นักกีฬาหมากล้อมของโรงเรียน

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วกับบริษัทซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิคน่าน จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 17 (V-GO XVII) โดยการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นคู่ชายและทีมชาย ผลการแข่งขันเป็นดังนี้ รุ่นคู่ชายได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยนายเทียนศิริ เหรียญรุ่งโรจน์และนายศุภวิชญ์ ตรีสุริยาแสงโชติ รุ่นทีมชายได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โดยนายชัชพิมุข วิถีพานิชย์ นายภาวัต โสภณอภิกุลและนายเศรษฐสิริ จันทบุรี โดยมี ม.กรพิพัฒน์ การุณยเลิศเป็นอาจารย์ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีม

อ่านเพิ่มเติม

ACC Alumni's Talk on "Startup & Presentation" โดยคุณนภัทร พุทธคุณขจร

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ จัดกิจกรรม Alumni's Talk ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ในหัวข้อ "Startup & Presentation" โดยคุณนภัทร พุทธคุณขจร ผู้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ Startup มาให้วิธีคิด แนวทางดำเนินงานในการทำธุรกิจ Startup ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 14.00 - 15.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10/2561

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมบอร์ดบริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง เพื่อประเมินผลการดำเนินงานในวันสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน การมาประชุมของผู้ปกครองเพื่อรับผลสอบ การร่วมงานกิจกรรมสัมพันธ์ และเตรียมการในการจัดการแข่งขันหมากล้อมในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน งานโบว์ลิ่งวันที่ 24 พฤศจิกายน และงานเดิน-วิ่งฉลองเอซีซีครบ 80 ปี ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 เพื่อให้ทุกงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม

วันสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 1/2561 และกิจกรรมสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561

วันสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนครั้งที่ 1/2561 ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 รับฟังวิสัยทัศน์ นโยบายการบริหารจัดการจากท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล และฟังแผนการจัดการเรียนการสอนจากมิสจุฑามาศ รัตนาคม หัวหน้าฝ่ายวิชาการ รวมถึงรับผลสอบของนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช หลังจากนั้นผู้ปกครองและนักเรียนชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 ร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 จัดโดยสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 - 13.30 น.

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078