ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมเสริมทักษะความรู้จากประสบการณ์จริงในการขายสินค้า

ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมเสริมทักษะจากประสบการณ์จริงให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 2 ในการขายสินค้าออนไลน์ในวิชา "Online Business" โดยเชิญคุณอริสา วัฒนาโภคินกุล (ศิษย์เก่า) เจ้าของลิปสติกยี่ห้อ TIFARA และผ้าลูกไม้นำเข้ายี่ห้อ LAVANYA มาให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการและเทคนิคในการขายสินค้าออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อปฏิบัติจริงและนำเสนอ ในวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 13.00-15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 13/2561

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 13 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรม ACC Walk&Run 2018 ฉลองครบรอบ 80 ปีของโรงเรียน กิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่ การเตรียมงานสัปดาห์วิชาการ การเข้าค่ายลูกเสือของนักเรียนชั้นปีที่ 1 การเข้าค่าย รด. ของนักเรียนชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 การส่งแผนงานของแต่ละฝ่ายสำหรับปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมบอร์ดบริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง เวลา 9.00 - 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนจัดพิธีเสกถ้ำพระกุมารโอกาสมโภชพระคริสตสมภพ และฉลองเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานอภิบาลจัดพิธีเสกถ้ำพระกุมารโอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ และเป็นการฉลองความรักที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์โลกโดยส่งบุตรชาย คือ "พระเยซู" ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อช่วยไถ่บาป ช่วยให้มนุษย์รอดพ้นจากการทำชั่ว และกิจกรรมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 8.10 - 13.45 น.

อ่านเพิ่มเติม

สอบวัดความรู้กลางภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียนชั้นปีที่ 1-3

นักเรียนชั้นปีที่ 1-3 สอบวัดความรู้กลางภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 17,19,20 ธันวาคม 2561 เพื่อประเมินตนเองในความรู้ที่ได้เรียนมาในแต่ละวิชา ซึ่งบางวิชาได้สอบนอกตารางไปแล้ว นักเรียนทุกคนเตรียมตัว เตรียมพร้อมและมุ่งมั่นในการทำสอบกันอย่างเต็มที่ ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ