ข่าวและกิจกรรม

ประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2561

ท่านผู้อำนวยการย้ำนโยบายที่ครูต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ การเข้าอบรม สัมมนาด้วยตนเองหรือที่โรงเรียนจัดให้ การดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดบนพื้นฐานของความถูกต้อง ยุติธรรม กำชับเรื่องการนำนักเรียนออกไปแข่งกีฬาเครือมูลนิธิฯ และแจ้งเรื่องการเดินทางไปทำ MOU กับมหาวิทยาลัยที่ติดต่อไว้ในประเทศจีน ปิดท้ายด้วยการมอบของขวัญแก่ครูที่เกิดในเดือนกันยายนเพื่อเป็นขวัญ เป็นกำลังใจในการทำงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 9.00 - 11.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

นักเรียนชั้นปีที่ 1-3 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

นักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ที่ 24 และวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 แต่ละคนตั้งใจทำสอบเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถของตนเองที่ได้เรียนมาตลอด 1 เทอม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9 เดือนกันยายน ณ ห้องประชุมบอร์ดบริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง เวลา 9.00 - 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

จัดกิจกรรมวันไหว้พระจันทร์โดยห้องเรียนขงจื่อ

ห้องเรียนขงจื่อจัดกิจกรรมวันไหว้พระจันทร์ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 โดยฉายคลิปเกี่ยวกับประวัติวันไหว้พระจันทร์ มีเกมส์พร้อมของรางวัลให้นักเรียนเล่น และให้แต่ละห้องส่งตัวแทนเข้าแข่งขันทำขนมไหว้พระจันทร์ สนุกสนานพร้อมได้ความรู้ ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช เวลา 14.40 - 16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078