ข่าวและกิจกรรม

ตรวจโรคทางนรีเวชโดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลสมิติเวช

งานอนามัยเชิญทีมแพทย์จากโรงพยาบาลสมิติเวช มาอบรมให้ความรู้ในเรื่อง โรคทางนรีเวช พร้อมตรวจอัลตราซาวน์ และตรวจสุขภาพภายในให้คณะครู นักการ และบุคคลภายนอก รอบบริเวณโรงเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 8.30 - 15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

ท่านผู้อำนวยการ คณะครู คณะนักการ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม คุณพ่อไสว สังข์สูตร์

ท่านผู้อำนวยการ คณะครู คณะนักการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม คุณพ่อไสว สังข์สูตร์ บิดาคุณรุ่งโรจน์ สังข์สูตร์ ณ วัดบางสะแก อ.บางคนฑี จ.สมุทรสงคราม ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 19.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

Wrap Up on "Advertising in the new edge" by Miss Varisa Sripiean

ฝ่ายวิชาการร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์จัด Wrap Up ในหัวข้อ "Advertising in the new edge" ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 2 โดยเชิญคุณวาริสา ศรีเปลี่ยน Media Agency ของบริษัท Midori Marketing (Thailand) จำกัด มาให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำโฆษณาให้ลูกค้าสนใจ การโฆษณาโดยสร้างจุดเด่น เอกลักษณ์เฉพาะของสินค้าเพื่อให้ลูกค้านึกถึงและจดจำได้ ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 14.00 - 15.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

Wrap Up on "Marketing & Branding" โดยคุณสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายวิชาการร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์จัด Wrap Up ให้กับนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปีในเรื่อง Marketing and Branding โดยเชิญคุณสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ (ศิษย์เก่า) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มาให้ความรู้ในวิธีการทำ Brand ให้ติดตลาด เกิดความเชื่อถือ ไว้ใจ และใช้อย่างต่อเนื่อง ในวันจันทร์ที่่ 17 กันยายน 2561 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช เวลา 14.00 - 15.30 น.

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078