ข่าวและกิจกรรม

ท่านผู้อำนวยการให้โอวาท ข้อคิดแก่นักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ประจำเดือนธันวาคม 2561

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ให้โอวาท ข้อคิดแก่นักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ประจำเดือนธันวาคม โดยเน้นถึงความสำคัญของวันที่ 5 ธันวาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย และยังถือเป็นวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ การชื่นชมยินดีอย่างมีสติและเข้าใจถึงแก่นแท้ของเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ และให้ทุกคนตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง สิ่งดีที่ต้องทำต่อไปและสิ่งไม่ดีที่ต้องปรับปรุงแก้ไข โดยนักเรียนชั้นปีที่ 1 ได้รับการอบรมในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม นักเรียนชั้นปีที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม และนักเรียนชั้นปีที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม เวลา 8.30 - 9.20 น.

อ่านเพิ่มเติม

ท่านผู้อำนวยการมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้จากการเข้าร่วมการแข่งขันทั้งภายในและภายนอก

ท่านผู้อำนวยการมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับจากการเข้าร่วมการแข่งขันทั้งภายในและภายนอก ซึ่งรางวัลมีดังนี้ 1.รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันหมากล้อมในระดับอาจารย์และนักเรียน โดยได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัลจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ซึ่งควบคุมการฝึกซ้อม การเตรียมความพร้อมโดยมาสเตอร์กรพิพัฒน์ การุณยเลิศ 2.รางวัลแก่ห้องเรียนที่จัดบอร์ดวันพ่อแห่งชาติได้อย่างลึกซื้ง ตรงใจและสวยงาม 3.รางวัลจากการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลที่จัดโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ท่านผู้อำนวยการได้มอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นเกียรติ เป็นความภาคภูมิใจและให้เพื่อนนักเรียนทุกคนได้รับทราบในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 หน้าเสาธง เวลา 8.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ โดย PNA3 จัด Workshop หัวข้อ

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ โดยเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนชั้นปีที่ 3 (PNA3) จัดบรรยายพิเศษ และ Workshop ให้กับนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปีในหัวข้อ "Design Thinking and Lean Startup" โดยเชิญวิทยากรและทีมงาน มีคุณจักรเพชร์ เจริญวิไลสุข คุณศุภสิริ ไพรสุภา คุณชวยศ ป้อมคำ และคุณรัฐกันต์ สุวรรณภักดี มาให้ความรู้ แนวทางการทำธุรกิจ ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 14.00 - 16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2561

การประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน ท่านผู้อำนวยการขอบคุณในความร่วมมือของครูในกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นมากมายในโอกาสฉลองเอซีซีครบรอบ 80 ปี เน้นให้ครูสรุปงาน สรุปผลการดำเนินงานที่ได้ทำตลอดมาเนื่องจากใกล้หมดปีการศึกษาแล้ว ให้ครู่ดูคลิปของครูไอซ์ ดำเกิง มุ่งธัญญา ที่มีความมุ่งมั่นในการเป็นครู ทุ่มเท ให้เวลากับการเรียนการสอนและนักเรียน ท่านผู้อำนวยการยังเน้นว่าครูจะต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา และจะมีการประเมินความรู้ของครูอีกครั้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปิดท้ายด้วยการแสดงความยินดีกับครูที่เกิดในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 14.00 - 16.30 น.

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ