ข่าวและกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการจัดทำห้องเกียรติยศ (ACC Hall of Fame) ของโรงเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ สถาปนิกจากบริษัทโมเดิร์นฟอร์ม และ Graphic Design จากบริษัท Wholeinone ประชุมเพื่อนำเสนอความคืบหน้าในการดำเนินการจัดสร้างห้องเกียรติยศ (ACC Hall of Fame) ในโอกาสฉลอง 80 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 - 15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลที่ได้จากการแข่งขันแก่นักกีฬาหมากล้อมของโรงเรียน

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วกับบริษัทซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิคน่าน จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 17 (V-GO XVII) โดยการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นคู่ชายและทีมชาย ผลการแข่งขันเป็นดังนี้ รุ่นคู่ชายได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยนายเทียนศิริ เหรียญรุ่งโรจน์และนายศุภวิชญ์ ตรีสุริยาแสงโชติ รุ่นทีมชายได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โดยนายชัชพิมุข วิถีพานิชย์ นายภาวัต โสภณอภิกุลและนายเศรษฐสิริ จันทบุรี โดยมี ม.กรพิพัฒน์ การุณยเลิศเป็นอาจารย์ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีม

อ่านเพิ่มเติม

ACC Alumni's Talk on

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ จัดกิจกรรม Alumni's Talk ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ในหัวข้อ "Startup & Presentation" โดยคุณนภัทร พุทธคุณขจร ผู้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ Startup มาให้วิธีคิด แนวทางดำเนินงานในการทำธุรกิจ Startup ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 14.00 - 15.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10/2561

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมบอร์ดบริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง เพื่อประเมินผลการดำเนินงานในวันสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน การมาประชุมของผู้ปกครองเพื่อรับผลสอบ การร่วมงานกิจกรรมสัมพันธ์ และเตรียมการในการจัดการแข่งขันหมากล้อมในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน งานโบว์ลิ่งวันที่ 24 พฤศจิกายน และงานเดิน-วิ่งฉลองเอซีซีครบ 80 ปี ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 เพื่อให้ทุกงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ