ข่าวและกิจกรรม

ผู้อำนวยการอบรม ให้โอวาทแก่นักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี ประจำเดือนสิงหาคม

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ให้โอวาทแก่นักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี ให้ข้อคิดและแนวทางปฏิบัติ 20 ข้อสู่ความสำเร็จ โดยในเดือนสิงหาคมนี้ ท่านผู้อำนวยการให้ไว้ 5 ข้อ คือ 1.การกตัญญูรู้คุณ 2.การเลือกเพื่อนอย่างชาญฉลาด 3.ความเห็นอกเห็นใจ เมตตากรุณาผู้อื่น 4.หมั่นเพียร เรียนรู้ตลอดเวลา 5.ฝึกแก้ปัญหาให้เป็น และข้ออื่นๆ จะให้ในเดือนต่อไป เพื่อให้นักเรียนเอซีซีทุกคนประสบความสำเร็จในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ และวันแม่แห่งชาติ

งานกิจการนักเรียนจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 และเป็นวันแม่แห่งชาติ ทางโรงเรียนได้เรียนเชิญคุณแม่บางท่านมาเป็นเกียรติ เป็นตัวแทนคุณแม่ของนักเรียนทุกคนในพิธีบอกรักแม่ และจัดพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 นักเรียนทั้งสามชั้นปีเข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วยความตั้งใจ ให้ความสำคัญ ให้ความร่วมมือตลอดพิธี ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 8.30 - 10.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมส่งเสริมการขาย (Marketing and Sale Promotion Workshop)

บริษัท You & I Premium Suki Buffet ซึ่งเป็นบริษัทของศิษย์เก่า ดำเนินกิจการอาหาร สุกี้ชาบู คุณภาพพรีเมี่ยม มาจัดกิจกรรม Marketing and Sale Promotion Workshop ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 2 และ 3 เป็นครั้งที่ 2 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักทำงานร่วมกันในการวางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย โดย Workshop ให้คิด Campaign สำหรับเดือนกันยายน และเดือนตุลาคม หากกลุ่มไหนได้อันดับ 1 อันดับ 2 จะได้รับ Gift Voucher ของทางร้านราคา 700 บาทตามจำนวนของสมาชิกในกลุ่ม กลุ่มที่ได้อันดับ 3 และอันดับ 4 จะได้รับ Gift Voucher ของทางร้านราคา 500 บาทตามจำนวนของสมาชิกในกลุ่ม กิจกรรมจัดในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 13.50 - 15.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6 เดือนสิงหาคม

คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการประชุม ครั้งที่ 6 เดือนสิงหาคม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ของแต่ละฝ่าย และหารือกันในเรื่องของหลักสูตร การเรียนการสอน และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการของโรงเรียน ในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมบอร์ดบริหาร อาคารโรคาเซียง เวลา 9.00 - 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078