ข่าวและกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 คือ พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 มีพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุ 81 รูปในโอกาสเฉลิมฉลองเอซีซีครบรอบ 80 ปี และสรุปผลการทำงานใน Quarter 1 ณ ห้องประชุมบอร์ดบริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง เวลา 9.00-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเสริมความรู้ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือกันในกลุ่ม รับฟังความคิดเห็นของกันและกัน กล้าแสดงออกในความคิดสร้างสรรค์ร่วมกัน เป็นกิจกรรมที่ให้ทั้งความรู้ และความสนุกสนาน ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช เวลา 8.30 - 10.10 น.

อ่านเพิ่มเติม

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ให้โอวาทแก่นักเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม

ท่านผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม โดยแบ่งเป็นแต่ละชั้นปี นักเรียนชั้นปีที่ 1 วันอังคารที่ 3 ก.ค. นักเรียนชั้นปีที่ 3 วันพุธที่ 4 ก.ค. และนักเรียนชั้นปีที่ 2 วันศุกร์ที่ 6 ก.ค. เพื่อให้ได้ผลในการอบรม ให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นหนึ่งเดียวกัน พร้อมยกตัวอย่าง 13 หมู่ป่าอคาเดมี เวลา 8.30 - 9.20 น.

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู็อำนวยการการ ประจำเดือนกรกฎาคม ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมบอร์ด ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง เวลา 9.00 - 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078