ข่าวและกิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ "เรียนโกะ เก่งงาน รู้จัดการชีวิต" รุ่น 2

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือจัดโครงการ "เรียนโกะ เก่งงาน รู้จัดการชีวิต" รุ่น 2 ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย โดยท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล เป็นประธานลงนามร่วมกับคุณดิษฐพร ดีวัฒนกุล ผู้จัดการฝ่ายบริหารกิจกรรมหมากล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และมีมิสอวี๋ ส่วง ผู้จัดการห้องเรียนขงจื่อฝ่ายจีนร่วมแสดงความยินดี และร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 10.30 - 11.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

ท่านผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนประจำเดือนมิถุนายน 2561

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ในเรื่องของการเป็นคนมีระเบียบวินัย การฝึกตนเป็นคนให้เกียรติต่อผู้อื่น เคารพผู้อื่น อ่อนน้อมถ่อมตน ในคาบเรียนวิชา Ethics ประจำเดือนมิถุนายน 2561

อ่านเพิ่มเติม

Last Orientation on the Job Training ของนักเรียนชั้นปีที่ 3

ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรม Last Orientation on the Job Training ของนักเรียนชั้นปีที่ 3 ที่ได้ไปฝึกงานช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนที่ผ่านมา โดยเรียนเชิญตัวแทนของแต่ละบริษัทมาให้ข้อมูลการปฏิบัติงานของนักเรียน ให้การติชม และข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์แก่รุ่นน้องปี 1 และปี 2 ในการเตรียมตัวไปฝึกงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช เวลา 10.30 - 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเลือกตั้งประธานและรองประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

ฝ่ายวิชาการโดยงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานและรองประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของผู้บริการ คณะครู และนักเรียนทุกคน ทุกชั้นปีในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 8.30 - 10.00 น.

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078