ข่าวและกิจกรรม

ท่านผู้อำนวยการมอบรางวัลและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภายนอก

1.นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 21 จัดโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายณัฐพงษ์ ขาวสอาด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภท Low Kyu 2.การแข่งขันกีฬาหมากล้อมระหว่างโรงเรียน โดยกรมพลศึกษา วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ประเภทบุคคลชาย นายณัฐพงษ์ ขาวสอาด ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3.การแข่งขันกีฬาหมากล้อมใน กีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 13 "บัวหลวงเกมส์" ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2561 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประเภทคู่ชาย นายเทียนศิริ เหรียญรุ่งโรจน์ และนายศุภวิชญ์ ตรีสุริยาแสงโชติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 4.การแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้รอบตัวด้านธุรกิจทั่วไปภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น วันที่ 7 กันยายน 2561 นายเทียนศิริ เหรียญรุ่งโรจน์ และนางสาวพิศศิณี ไซโต ได้รับรางวัลชนะเลิศ

อ่านเพิ่มเติม

คุณลลิลพร ยงวงศ์ไพบูลย์ ศิษย์เก่ารุ่น 69 ให้การสนันสนุนในการทำหลังคาใหม่หลังอาคารโรคาเซียง

คุณสลิลพร ยงวงศ์ไพบูลย์ ศิษย์เก่ารุ่น 69 ในนามของบริษัท ซันเทคสตีลเวิคส์ จำกัด ให้การสนันสนุนโรงเรียนในการทำหลังคาใหม่อย่างดีหลังอาคารโรคาเซียง ไม่ร้อน ทำให้รุ่นน้องมีที่นั่งพักและใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ และจะยังให้การสนันสนุนแก่โรงเรียนในด้านอื่นๆ ต่อไป นับเป็นตัวอย่างของศิษย์เก่าที่ดี ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ได้กล่าวขอบคุณในน้ำใจอันดีและมอบของที่ระลึกในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมบอร์ดบริหาร เวลา 14.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

Wrap Up วิชา Entrepreneurship โดยคุณปัญญา บุญขจรธำรงค์ เจ้าของบริษัทสปิริทมูฟ จำกัด

ฝ่ายวิชาการจัด Wrap Up วิชา Entrepreneurship ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 3 โดยเชิญคุณปัญญา บุญขจรธำรงค์ เจ้าของบริษัท สปิริทมูฟ จำกัด และเป็นศิษย์เก่ารุ่น 55 มาให้ความรู้ในการทำธุรกิจ เรียนรู้ช่องทางการทำธุรกิจบน Social network แบบต่างๆ และคุณเจริญ อุษณาจิตต์ มาให้ข้อคิดในการเรียนต่อเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของแต่ละคน ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 14.00 - 15.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

Wrap Up

ฝ่ายวิชาการได้จัด Wrap Up "Retails & Wholesales" ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 2 โดยเชิญคุณพรชัย พัวพัฒนขจร ผู้จัดการใหญ่ Fruit Organic Company Limited มาให้ความรู้ ให้แนวคิดในการทำกิจการในรูปแบบต่างๆ วิธีการดำเนินกิจการให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจเพราะนอกจากได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีแล้วยังได้เทคนิคการบริหารกิจการจากผู้ที่มีประสบการณ์จริงและเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียน ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 14.00 - 15.30 น.

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ