ข่าวและกิจกรรม

งานแถลงข่าวฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดงานแถลงข่าวฉลองครบรอบ 80 ปี โดยท่านรองผู้อำนวยการ ภราดา ดร.พีระนันท์ นัมคณิสรณ์ เป็นประธานจัดงาน และท่านผู้อำนวยการภราดาวิหาร ศรีหาพลกล่าวถึงความสำคัญของการจัดฉลองครบรอบ 80 ปีของโรงเรียน พร้อมกับให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชนที่มาร่วมงาน ในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เวลา 15.00 - 17.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนจัดปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนชั้นปีที่ 1 โดยท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพลกล่าวให้โอวาท แนวคิด ปรัชญาของการประสบความสำเร็จ และแนะนำทีมผู้บริหารประจำปีการศึกษา 2561 หลังจากนั้น สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2560 และเลือกเครือข่ายผู้ปกครอง (PNA) ของนักเรียนชั้นปีที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 8.30 - 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2561 และเฉลิมฉลองโรงเรียนครบ 80 ปี

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2561 และเป็นการเฉลิมฉลองโรงเรียนครบ 80 ปี โดยเรียนเชิญพระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขของสังฆมณฑลเชียงใหม่มาเป็นประธานในพิธี เรียนเชิญพระสงฆ์ เรียนเชิญภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยและภราดาจากโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เข้าร่วมพิธี ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 9.30 - 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมทำบุญตักบาตรโอกาสวันวิสาขบูชา และกิจกรรมเลือกชมรม

งานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา โดยนิมนต์ท่านเจ้าอาวาสและพระสงฆ์จากวัดยานนาวามาให้ความรู้หลักธรรมแก่นักเรียน หลังจากนั้นเป็นการแนะนำชมรม เลือกชมรมตามความสนใจและเข้าชมรมตามสถานที่ที่กำหนด ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078