ข่าวและกิจกรรม

ประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม

ท่านผู้อำนวยการ และตัวแทนครูให้ข้อมูล ข้อคิดจากการไปร่วมสัมมนาของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย หัวข้อ "การศึกษาคาทอลิกเสริมสร้างความรักและความรู้สู่ Thailand 4.0" และท่านผู้อำนวยการยังเน้นนโยบายที่ครูต้องปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และพัฒนานักเรียนให้ได้ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน ปิดท้ายด้วยการมอบของขวัญให้กับครูที่เกิดในเดือนสิงหาคม ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 15.45-18.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2561

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7 ประจำเดือนสิงหาคม โดยมีการสรุปผลการจัดกิจกรรมสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เรื่องหลักสูตรภาษาไทยในปีการศึกษา 2562 และกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลฉลอง 80 ปีของโรงเรียน ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมบอร์ดบริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง เวลา 9.00 - 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการอบรม ให้โอวาทแก่นักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี ประจำเดือนสิงหาคม

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ให้โอวาทแก่นักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี ให้ข้อคิดและแนวทางปฏิบัติ 20 ข้อสู่ความสำเร็จ โดยในเดือนสิงหาคมนี้ ท่านผู้อำนวยการให้ไว้ 5 ข้อ คือ 1.การกตัญญูรู้คุณ 2.การเลือกเพื่อนอย่างชาญฉลาด 3.ความเห็นอกเห็นใจ เมตตากรุณาผู้อื่น 4.หมั่นเพียร เรียนรู้ตลอดเวลา 5.ฝึกแก้ปัญหาให้เป็น และข้ออื่นๆ จะให้ในเดือนต่อไป เพื่อให้นักเรียนเอซีซีทุกคนประสบความสำเร็จในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ และวันแม่แห่งชาติ

งานกิจการนักเรียนจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 และเป็นวันแม่แห่งชาติ ทางโรงเรียนได้เรียนเชิญคุณแม่บางท่านมาเป็นเกียรติ เป็นตัวแทนคุณแม่ของนักเรียนทุกคนในพิธีบอกรักแม่ และจัดพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 นักเรียนทั้งสามชั้นปีเข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วยความตั้งใจ ให้ความสำคัญ ให้ความร่วมมือตลอดพิธี ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 8.30 - 10.30 น.

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ