ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมค่ายภาษาจีนภาคฤดูร้อน ณ เมืองเทียนจินและปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมกับโรงเรียนมัธยมฉงฮว่า เมืองเทียนจิน จัดกิจกรรมค่ายภาษาจีนภาคฤดูร้อน ณ เมืองเทียนจินและปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 แล้ว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนับได้ว่าเป็นกิจกรรมสำคัญที่แสดงออกถึงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ(ฮั่นปั้น) ในการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะภาษาจีน ทั้งยังได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีนกับนักเรียนชาวจีน และสัมผัสประสบการณ์ตรงด้านศิลปวัฒนธรรมจีนตลอดระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม - 10 เมษายน 2561

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 สู่ปีการศึกษา 2561

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล และคณะครูให้การต้อนรับนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปีที่หน้าโรงเรียน เพื่อเป็นการต้อนรับสู่ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีพิธีปฐมนิเทศโดยการกล่าวให้โอวาทของท่านผู้อำนวยการ และท่านรองผู้อำนวยการ ภราดา ดร.พีระนันท์ นัมคณิสรณ์ มีการแนะนำหัวหน้าฝ่ายชุดใหม่ และในช่วงบ่ายนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมปรับพฤติกรรม แนวคิดที่ไม่เคยคิด โดยมาสเตอร์กรพิพัฒน์(อภินพ) การุณยเลิศและทีม เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 8.30-10.15 น. และ 13.00-15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

สัมมนาครูประจำปีการศึกษา 2561 ณ ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี

สัมมนาครูประจำปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นที่ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์ คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม เป็นวิทยากรให้ความรู้ ข้อคิดการทำงานร่วมกัน และมาสเตอร์อภินพ การุณยเลิศ ถ่ายทอดความรู้ผ่านคลิปวีดีโอ และให้แนวคิด มุมมอง ทัศนคติผ่านทางกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ครูได้ผ่อนคลายพร้อมทั้งสนุกสนานไปในตัว และคณะครูยังได้ไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ สัมมนาครูปีนี้ได้ครบ ความรู้ทางวิชาการ อาหารอร่อย บรรยากาศดี ทิวทัศน์สวยงาม ในวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมครูก่อนเปิดปีการศึกษา 2561

ประชุมครูก่อนเปิดปีการศึกษา 2561 โดยท่านผู้อำนวยการภราดาวิหาร ศรีหาพลให้นโยบายในการบริหาร การดำเนินงาน การเตรียมการฉลองครบ 80 ปีของโรงเรียน และเน้นให้บุคลากรทุกคน ทุกฝ่ายช่วยเหลือกัน ร่วมกันทำงานให้กับโรงเรียน ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 9.00-11.00 น.

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078