ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมของนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยให้กับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนได้รู้ถึงความหมายอันดีงามของประเพณีสงกรานต์ รู้ถึงคุณค่าที่ควรปฏิบัติและรักษาไว้ โดยนักเรียนได้ร่วมรดน้ำขอพรจากท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล และคณะครูเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง ในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช เวลา 8.30-10.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

นักเรียนใหม่เข้าร่วมกิจกรรมละลายพฤติกรรมและกิจกรรมภาษาอังกฤษ

นักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อสร้างความสามัคคี มีน้ำใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แล้วจึงเข้าสู่กิจกรรมภาษาอังกฤษในการเล่าเรื่องด้วยภาพตามจินตนาการของแต่ละกลุ่มแล้วออกมานำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ สุดท้ายแต่ละกลุ่มหาไข่ปริศนาแล้วตอบให้ได้ว่ามันคืออะไร ?? ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช เวลา 8.30-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

นักเรียนปี 2 ฝึกงานที่บริษัทฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด

พิธีอบรมและปฐมนิเทศนักเรียนที่จะไปฝึกงานที่บริษัทฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด โดยมีคุณบัญชา วงศ์ทองเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลกล่าวต้อนรับนักเรียนฝึกงาน คุณภัทรพล อินอุ่นโชติ หัวหน้าแผนกสรรหาว่าจ้างให้นักเรียนกรอกใบสมัครการฝึกงานพร้อมแนบเอกสารของแต่ละคน คุณพิมพ์ทอง ถาวงค์ หัวหน้าแผนกวิเคราะห์พัฒนาองค์กรและทีมงานอธิบายขั้นตอนพร้อมให้โปรแกรมการฝึกงาน และคุณสุวิทย์ ไชยจันทร์ แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคลและทีมงานให้การแนะนำองค์กร กฎระเบียบและข้อปฏิบัติในการฝึกงาน ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 9.00-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

สานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 2/2560

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนครั้งที่ 2/2560 โดยมีท่านผู้อำนวยการภราดาวิหาร ศรีหาพล มิสสุจารี สวัสดิ์กิจไพโรจน์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และมาสเตอร์เดชา เกื้อหนุน หัวหน้างานกิจการนักเรียน ร่วมให้ข้อมูลแก่ผู้ปกครองด้านการบริหาร ด้านวิชาการ และด้านการดูแลนักเรียน เพื่อสร้างความร่วมมือ และมีความเข้าใจที่ดีต่อกัน ในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช เวลา 8.00-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078