ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมการฝึกสมาธิ นั่งกรรมฐานให้ใจสงบนิ่ง สำหรับนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี

ฝ่ายวิชาการโดยงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมพิเศษให้กับนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี โดยนิมนต์ท่านพระครูโสภณสาระวิสิทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง มาให้แนวทางการทำสมาธิ ฝึกจิตให้นิ่งด้วยการนั่งกรรมฐาน ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 13.30 - 15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

ฝ่ายวิชาการโดยงานอภิบาลจัดพิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ท่านนักบุญผู้ศักดิ์สิทธิ์ ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 10.30 - 11.30 น. (ท่านนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต มีความศรัทธาอย่างยิ่งในการที่จะทำให้มนุษย์เป็นคนดี ช่วยเหลือผู้ที่น่าสงสารกว่าเรา ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพระเจ้าแต่เพียงองค์เดียว และท่านได้รับการประกาศเป็นนักบุญเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ.1977)

อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โดยพิธีจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ลานหอนาฬิกา เวลา 8.30 - 9.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุ 81 รูป เฉลิมฉลองเอซีซีครบรอบ 80 ปี

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุ 81 รูป เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเอซีซีครบรอบ 80 ปี โดยเรียนเชิญสมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ผู้ปกครองนักเรียน แขกผู้มีเกียรติ และชุมชนต่างๆ รอบบริเวณโรงเรียนร่วมทำบุญตักบาตร ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ลานหอนาฬิกา เวลา 7.30 - 8.30 น.

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ