ข่าวและกิจกรรม

พิธีอำลา/ปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมสายสัมพันธ์เพื่อนพ้องนักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่น 77

ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดพิธีอำลา/ปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อนพ้องให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 77 ประจำปีการศึกษา 2560 มีพิธีบายศรีสู่ขวัญและผูกข้อมือให้กับนักเรียนโดยท่านผู้อำนวยการภราดาวิหาร ศรีหาพล ครูประจำชั้น ครูผู้ช่วย ครูผู้สอน และในช่วงบ่ายคุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม เจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์เป็นผู้นำในกิจกรรมสายสัมพันธ์เพื่อนพ้องในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 10.30-14.20 น.

อ่านเพิ่มเติม

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2560

โรงเรียนจัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2560 โดยมีคุณพ่อปลัดวัดเซนต์หลุยส์มาเป็นประธานในพิธี ให้ข้อคิด แนวทางการเจริญชีวิตในศีลในธรรมแก่นักเรียนก่อนสอบปลายภาคและก่อนปิดเทอมในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 8.30-9.20 น.

อ่านเพิ่มเติม

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล มอบรางวัลการแข่งขันให้กับนักเรียน

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล มอบรางวัลที่ได้จากการแข่งขันภายนอกให้กับนักเรียนหลังเคารพธงชาติและสวดมนต์ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเป็นเกียรติให้กับนักเรียนที่ออกไปสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนอื่นๆ ในการใช้ความรู้ ความสามารถไปใช้งานได้จริง

อ่านเพิ่มเติม

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล พบนักเรียนประจำเดือนกุมภาพันธ์

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล พบนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยนักเรียนชั้นปีที่ 2 วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ นักเรียนชั้นปีที่ 1 วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ และนักเรียนชั้นปีที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ เพื่อให้โอวาท แนวคิดการใช้ชีวิตอย่างมีสติ โดยใช้ในคาบเรียนของวิชาจริยธรรม 8.30-9.20 น.

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078