ข่าวและกิจกรรม

การประชุมครู ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

การประชุมครู ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 โดยท่านผู้อำนวยการแจ้งข่าวสารเรื่องการเสียชึวิตด้วยโรคชราของภราดา โยเซฟ อังเดร เกแก็ง ภราดาอาวุโสของมูลนิธิฯ แจ้งเรื่องการเฉลิมฉลองครบรอบอายุปีของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ การบริหารจัดการของแต่ละฝ่าย แต่ละงาน โดยหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานต่างๆ ขึ้นชี้แจง และร่วม Happy Birthday กับมิสจุฑามาศ รัตนาคม ที่เกิดในเดือนกรกฎาคมนี้

อ่านเพิ่มเติม

นักเรียนชั้นปีที่ 1-3 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

นักเรียนชั้นปีที่ 1-3 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อทดสอบความรู้ ความสามารถของตัวเองในแต่ละวิชาที่ได้เรียนมา ทุกคนมุ่งมั่น ตั้งใจในการทำสอบในวันที่ 16, 18 และ 20 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 คือ พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 มีพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุ 81 รูปในโอกาสเฉลิมฉลองเอซีซีครบรอบ 80 ปี และสรุปผลการทำงานใน Quarter 1 ณ ห้องประชุมบอร์ดบริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง เวลา 9.00-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเสริมความรู้ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือกันในกลุ่ม รับฟังความคิดเห็นของกันและกัน กล้าแสดงออกในความคิดสร้างสรรค์ร่วมกัน เป็นกิจกรรมที่ให้ทั้งความรู้ และความสนุกสนาน ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช เวลา 8.30 - 10.10 น.

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ