ข่าวและกิจกรรม

งานมุทิตาจิตครูเกษียณ มิสนิสา แก้วมงคล

โรงเรียนได้จัดพิธีมุทิตาจิตครูเกษียณ ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับมิสนิสา แก้วมงคล ซึ่งในปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ ผู้ที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ แรงศรัทธาให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการมานานกว่า 37 ปี อีกทั้งยังอุทิศตนในการทำงานให้กับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยมาโดยตลอด พิธีจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 14.30-16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล เป็นประธานเปิดงานเทศกาลตรุษจีน

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับห้องเรียนขงจื่อ จัดงานฉลองเทศกาลตรุษจีน โดยในช่วงเช้าท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ได้แจกอั่งเปาให้กับครูและนักเรียน และในช่วงบ่าย ท่านผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดงานฉลองเทศกาลตรุษจีน โดยมีผู้ปกครองและบุคคลภายนอกให้เกียรติเข้าร่วมงาน ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 13.00-16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

ACC FAMILY BOWLING 2017

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ประจำปีการศึกษา 2017 ใช้ชื่อว่า "ACC FAMILY BOWLING 2017" รายได้สนับสนุนกองทุนช่วยเหลือเพื่อนครู โดยมีคุณสนั่น อังอุบลกุลนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เป็นประธาน คุณวิเชียร ชื่นมีเชาว์ อดีตนกยกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ให้เกียรติร่วมงาน ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ณ SF Strike Bowl ชั้น 7 MBK เวลา 8.30-15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 (วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561)

ฝ่ายวิชาการได้กำหนดให้วันที่ 24-26 มกราคม 2561 เป็นงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยในวันที่ 26 นักเรียนทั้ง 3 ชั้นปีเข้าหอประชุม ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญเพื่อร่วมฟังการเสนอผลงาน โครงการงานอาชีพของนักเรียนปี 3 ที่ได้รับผลการประเมิน 3 อันดับแรก และฟังการนำเสนอผลงาน "ประสบการณ์จริงในธุรกิจ Start-up" ของนักเรียนที่ดำเนินกิจการของตน จำนวน 3 กิจการ หลังจากนั้นท่านผู้อำนวยการกล่าวปิดงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078