ข่าวและกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู็อำนวยการการ ประจำเดือนกรกฎาคม ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมบอร์ด ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง เวลา 9.00 - 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

เสวนาทางวิชาการ เรื่อง อยากประสบความสำเร็จ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง อยากประสบความสำเร็จ "บริหารธุรกิจ" ต้องเรียนต่อที่ไหน? โดยเชิญฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนต่างๆ และผู้สนใจเข้าร่วมฟัง การเสวนาครั้งนี้ได้เชิญศิษย์เก่า ACC เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้ทรงคุณวุฒิที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจสาขาต่างๆ มาถ่ายทอดความรู้ เส้นทางการเรียนและการดำเนินธุรกิจจากประสบกาณ์จริง ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 10.30 - 14.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

ฉลองนักบุญเปาโล ศาสนนามของท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญเปาโล ศาสนนามของท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล โดยเรียนเชิญอุปสังฆราช ยอแซฟ ยอด เสนารักษ์มาเป็นประธานในพิธี มีแขกผู้มีเกียรติ ศิษย์เก่า นายกสมาคมฯ ประธานมูลนิธิฯ นักเรียน นักศึกษา ACCSC มาร่วมแสดงความยินดี Happy Feastday กับท่านผู้อำนวยการ เพื่อเป็นกำลังใจ และให้การสนับสนุนในโอกาสฉลอง ACC ครบรอบ 80 ปี ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 8.30 - 10.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

วันสานสัมพันธ์น้องพี่ ACC ประจำปีการศึกษา 2561

งานกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมวันสานสัมพันธ์น้องพี่ ACC ประจำปีการศึกษา 2561 โดยในช่วงเช้าเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 1 เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างกำลังใจให้เข้มแข็งสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆได้ ต่อจากนั้นเป็นกิจกรรมรับน้องภาคสนามตามซุ้มเพื่อความสนุกสนาน ร่วมแรงร่วมใจ และในช่วงบ่ายกิจกรรมหา Prince และ Princess น้องใหม่ ที่ชัั้น 3 หอประชุมใหญ่ อาคารอัสสัมชัญ ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ