ข่าวและกิจกรรม

Alumni's Talk หัวข้อ "อิทธิพลของโซเชียลมีเดียที่มีต่อธุรกิจในปัจจุบัน" โดยคุณอนุวัตร คมกริชวรากูล

โรงเรียนได้จัด Alumni's Talk ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 3 หัวข้อ "อิทธิพลของโซเชียลมีเดียที่มีต่อธุรกิจในปัจจุบัน โดยเชิญคุณอนุวัตร คมกริชวรากูล มาให้ความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการใช้โซเชียลมีเดียอย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจ ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 14.30-16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

การบรรยายพิเศษ "แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน"

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ (PNA 3) ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จัดการบรรยายพิเศษให้กับนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี ในหัวข้อ "แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน" โดยเชิญคุณภัทรา ลาภกิตติพาณิช มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ แนวทาง และวิธีการประยุกต์ใช้ให้ได้ผลจริง ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 10.30-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

นักเรียนปี 1 และนักเรียนปี 2 ไป Learn@Site ที่ บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด

นักเรียนชั้นปีที่ 1 และนักเรียนชั้นปีที่ 2 ออกไป Learn@Site ที่บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด โดยมีคุณทรงพล ชัญมาตรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท และทีมงานให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และนำชมการดำเนินงานในส่วนต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งให้นักเรียนได้ทดลองจริงในบางส่วน ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ บริษัททีวีไดเร็ค จำกัด เวลา 8.00-13.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันหมากล้อมระดับภาคตะวันออก และระดับนานาชาติ

รางวัลระดับภาคตะวันออก 1. รายการ Harbor GO Eastern Championship 2017 จัดโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมกีฬาหมากล้อม จังหวัดชลบุรี สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี และศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 โดยมีผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรุ่น Pre Low Kyu ดังต่อไปนี้ นายณัฐพงษ์ ขาวสะอาด ห้อง 1/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ นายเทียนศิริ เหรียญรุ่งโรจน์ ห้อง 2/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายศุภวิชญ์ ตรีสุริยาแสงโชติ ห้อง 2/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 รางวัลระดับนานาชาติ 2.รายการการแข่งขันหมากล้อมนานาชาติ แม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 3 จัดโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดเชียงราย และสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560 โดย นายเทียนศิริ เหรียญรุ่งโรจน์ ห้อง 2/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท Low Kyu

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078