ข่าวและกิจกรรม

นักเรียนปี 2 ฝึกงานที่บริษัทฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด

พิธีอบรมและปฐมนิเทศนักเรียนที่จะไปฝึกงานที่บริษัทฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด โดยมีคุณบัญชา วงศ์ทองเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลกล่าวต้อนรับนักเรียนฝึกงาน คุณภัทรพล อินอุ่นโชติ หัวหน้าแผนกสรรหาว่าจ้างให้นักเรียนกรอกใบสมัครการฝึกงานพร้อมแนบเอกสารของแต่ละคน คุณพิมพ์ทอง ถาวงค์ หัวหน้าแผนกวิเคราะห์พัฒนาองค์กรและทีมงานอธิบายขั้นตอนพร้อมให้โปรแกรมการฝึกงาน และคุณสุวิทย์ ไชยจันทร์ แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคลและทีมงานให้การแนะนำองค์กร กฎระเบียบและข้อปฏิบัติในการฝึกงาน ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 9.00-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

สานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 2/2560

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนครั้งที่ 2/2560 โดยมีท่านผู้อำนวยการภราดาวิหาร ศรีหาพล มิสสุจารี สวัสดิ์กิจไพโรจน์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และมาสเตอร์เดชา เกื้อหนุน หัวหน้างานกิจการนักเรียน ร่วมให้ข้อมูลแก่ผู้ปกครองด้านการบริหาร ด้านวิชาการ และด้านการดูแลนักเรียน เพื่อสร้างความร่วมมือ และมีความเข้าใจที่ดีต่อกัน ในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช เวลา 8.00-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

Graduation Party นักเรียนปี 3 รุ่น 77 ประจำปีการศึกษา 2560

นักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 77 ได้จัดงาน Graduation Party เพื่อฉลองความสำเร็จในการจบการศึกษา หลังจากเหน็ดเหนื่อยกับการเรียนกันมานาน 3 ปี โดยท่านผู้อำนวยการภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการปฏิบัติการคุณสุรชัย สิทธิชัยวิจิตร คณะครู ท่านนายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์คุณประสิทธิ์ ธารทอง และคณะกรรมการสมาคม ท่านผู้ปกครอง เข้าร่วมงานเพื่อแสดงความยินดี และเป็นกำลังใจในการเดินหน้าสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายของแต่ละคน ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ Pullman Bangkok Hotel G เวลา 17.00-21.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

Thank you Party ปีการศึกษา 2560

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพลจัด Thank you Party ให้กับผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่นักการ เพื่อเป็นการขอบคุณทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจทำงานกันมาตลอดปีการศึกษา 2560 และเพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานในปีการศึกษา 2561 รวมถึงขอบคุณและอำลาบุคลากรบางท่านที่หมดวาระการทำงานที่ ACC ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 16.00-20.00 น.

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ