ข่าวและกิจกรรม

ACC FAMILY BOWLING 2017

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ประจำปีการศึกษา 2017 ใช้ชื่อว่า "ACC FAMILY BOWLING 2017" รายได้สนับสนุนกองทุนช่วยเหลือเพื่อนครู โดยมีคุณสนั่น อังอุบลกุลนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เป็นประธาน คุณวิเชียร ชื่นมีเชาว์ อดีตนกยกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ให้เกียรติร่วมงาน ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ณ SF Strike Bowl ชั้น 7 MBK เวลา 8.30-15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 (วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561)

ฝ่ายวิชาการได้กำหนดให้วันที่ 24-26 มกราคม 2561 เป็นงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยในวันที่ 26 นักเรียนทั้ง 3 ชั้นปีเข้าหอประชุม ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญเพื่อร่วมฟังการเสนอผลงาน โครงการงานอาชีพของนักเรียนปี 3 ที่ได้รับผลการประเมิน 3 อันดับแรก และฟังการนำเสนอผลงาน "ประสบการณ์จริงในธุรกิจ Start-up" ของนักเรียนที่ดำเนินกิจการของตน จำนวน 3 กิจการ หลังจากนั้นท่านผู้อำนวยการกล่าวปิดงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 (วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561)

ฝ่ายวิชาการได้กำหนดให้วันที่ 24-26 มกราคม 2561 เป็นงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยในวันที่ 25 ช่วงเช้า ท่านผู้อำนวยการภราดาวิหาร ศรีหาพล กล่าวต้อนรับโรงเรียนต่างๆ ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม และเปิดการแข่งขัน English Speech Contest ในหัวข้อ "Can Money Make You Happy?" ณ หอประชุมชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โดยนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปีเข้าร่วมชมการแข่งขันด้วย ส่วนช่วงบ่ายนักเรียนปี 1 และ ปี 2 เข้าหอประชุมชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญเพื่อร่วมชมการแข่งขัน English Spelling Contest ส่วนนักเรียนปี 3 เข้าห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ เพื่อฟังการบรรยายจากศิษย์เก่าด้านการแนะแนวอาชีพ โดยมีการออกบูธของศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในแต่ละแขนงบริเวณหน้าห้องประชุม

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 (24 มกราคม 2561)

ฝ่ายวิชาการได้กำหนดให้วันที่ 24-26 มกราคม 2561 เป็นงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยในวันที่ 24 ช่วงเช้า ท่านผู้อำนวยการภราดาวิหาร ศรีหาพลเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และเปิดโครงการงานอาชีพของนักเรียนชั้นปีที่ 3 บริเวณชั้นล่างอาคารมงฟอร์ต ส่วนนักเรียนชั้นปีที่ 1 และ 2 ขึ้นหอประชุมชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญเพื่อร่วมชมการแข่งขัน "ไขปริศนาอักษรจีน" ชิงถ้วยรางวัลชางเจี๋ย ซึ่งมีนักเรียนจากหลายโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ส่วนในช่วงบ่ายนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปีแบ่งกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมภาษาจีนตามจุดต่างๆ ที่กำหนดไว้ โดยกิจกรรมมี "ท่องอาขยานจีน" "ถ่ายภาพจีน" "ตัดกระดาษและถักเชือก" และ "ประดิษฐ์โคมจีน"

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ