ข่าวและกิจกรรม

พิธีรำลึกถึงภราดาโรเกชั่นและภราดาเบอร์นาร์ด แมรี่ และงาน Home Coming Day

พิธีรำลึกถึงภราดาโรเกชั่น และภราดาเบอร์นาร์ด แมรี่ โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีคือภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ภราดาวิริยะ ฉันทะวโรดม ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ภราดา ดร.สิริโรจน์ วิริยะสิริมงคลและภราดาอีกหลายท่าน คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ นายกสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยและประธานมูลนิธิโรเกชั่น คุณประสิทธิ์ ธารทอง นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ดร.แสงชัย อภิชาติธนพัฒน์ ประธานมูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด คุณเจริญ อุษณาจิตต์และศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ เข้าร่วมพิธี หลังจากนั้นมีงาน Home Coming Day สร้างสานสัมพันธ์น้องพี่ให้แนบแน่นกันมากยิ่งขึ้นตลอดไป

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ มาสมัครสอบตาม วัน เวลา และรอบที่ทางโรงเรียนกำหนดให้ ซึ่งนักเรียนจะต้องสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ตามโปรแกรมที่นักเรียนเลือก คือ โปรแกรม A หรือ โปรแกรม B หรือ โปรแกรม C และรับฟังนโยบาย วิสัยทัศน์ จากท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล

อ่านเพิ่มเติม

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ให้โอวาทแก่นักเรียนประจำเดือนมกราคม

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล พบนักเรียนประจำเดือนมกราคม เพื่อให้โอวาท แง่คิด และสาระที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี โดยนักเรียนชั้นปีที่ 2 วันจันทร์ที่ 8 มกราคม นักเรียนชั้นปีที่ 1 วันอังคารที่ 9 มกราคม และนักเรียนชั้นปีที่ 3 วันศุกร์ที่ 12 มกราคม ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 8.30-9.20 น.

อ่านเพิ่มเติม

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ (PNA2) ร่วมกับโรงเรียนจัดการบรรยายพิเศษเรื่อง

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ (PNA2) ร่วมกับฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จัดการบรรยายพิเศษให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ในหัวข้อ "Maximize Your Talent" โดยเชิญคุณพัชรพรรณ ขุนวงษ์ และทีมงานมาจัดกิจกรรมให้ความรู้ เพิ่มทักษะในการร่วมงาน ประสานงานกับบุคคลลักษณะใดให้ได้ประสิทธิภาพของงานสูงสุด ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 13.00-16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ