ข่าวและกิจกรรม

การสอบวัดและประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อวัดและประเมินผลการเรียนในแต่ละรายวิชาของนักเรียน และให้นักเรียนได้ทราบถึงความรู้ความสามารถของตนเอง ซึ่งนักเรียนเตรียมพร้อมกันเป็นอย่างดี มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำสอบกันทุกคน ในวันที่ 27 ก.พ. - 3 มี.ค. 2566 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลา นักเรียน ปวช. 3 รุ่นที่ 82 และนักศึกษา ปวส. รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี เริ่มด้วยมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยอาจารย์เฉลิม สุวรรณคณารักษ์ ประธานนักเรียนกล่าวขอบคุณและขอขมาครูอาจารย์ ต่อด้วยตัวแทนนักเรียนชั้นปีที่ 2 กล่าวความรู้สึก และการแสดงพร้อมด้วยวิดีทัศน์เพื่อเป็นการอำลารุ่นพี่ ผู้อำนวยการกล่าวอวยพรและให้ข้อคิดแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ต่อจากนั้นผู้อำนวยการและคณะครูร่วมกันผูกข้อมือให้กับลูกศิษย์ทุกคน ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช. 3 รุ่นที่ 82 และนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์เป็นประธานในพิธีทางศาสนา คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ ตัวแทนคุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ พร้อมคณะกรรมการ ดร.ธะนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์พร้อมคณะกรรมการ คณะครู ผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี นอกจากนี้ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการได้มอบ "ทุน 5 ทศวรรษ" มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญให้กับนักเรียน ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 7.00-11.00 น. ณ ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัด 3 กิจกรรมพร้อมกัน ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัด 3 กิจกรรมรวมกันในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 - กิจกรรมมุทิตาจิตครูและนักการเกษียณ - พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา โดยคุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์เป็นประธานในพิธี - กิจกรรมคนดีศรีเอซีซี โดยภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนผู้กระทำความดีใน 5 ด้าน คือ ด้านการมีระเบียบวินัย ด้านการตรงต่อเวลา ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความเสียสละ และด้านการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ