ข่าวและกิจกรรม

Wrap Up "ประเทศไทย 4.0 กับโอกาสด้านโลจิสติกส์ (Logistics)"

ฝ่ายวิชาการได้จัด Wrap Up ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 3 โดยเชิญคุณวิเชียร ศรีมงคลกุล มาให้ความรู้ วิธีคิด และชี้แนะแนวทางเกี่ยวกับการประกอบการด้านโลจิสติกส์ ในหัวข้อ "ประเทศไทย 4.0 กับโอกาสด้านโลจิสติกส์ (Logistics)" ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 10.30-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะอาจารย์เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับอาจารย์รัตนาภรณ์ วงศ์ศรีอ่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ตัน อาจารย์เอกพงษ์ ดิษแสง โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ประธานชมรมหมากล้อมครูกรุงเทพมหานคร และอาจารย์มยุรา คล่องดี โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม เลขาชมรมหมากล้อมครูกรุงเทพมหานคร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พร้อมทั้งได้แสดงความยินดีต่อความร่วมมือด้านหมากล้อม และวิชาการต่อไปในภายภาคหน้า

อ่านเพิ่มเติม

ฉลองพระคริสตสมภพ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2560

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรมฉลองวันพระคริสตสมภพ โดยช่วงเช้า คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน เข้าร่วมในพิธีเสกถ้ำพระกุมาร โดยคุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม เจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์เป็นประธานในพิธี และในตอนกลางวันได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสให้กับนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี มีการจับฉลากรางวัล มอบของขวัญ และการแสดงของนักเรียน ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม รู้รักสามัคคี ACC สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560

งานกิจการนักเรียนได้มอบหมายให้นักเรียนทั้ง 3 ชั้นปีร่วมกันจัดกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560 โดยใช้หัวข้อว่า "กิจกรรมรู้รักสามัคคี ACC สัมพันธ์" โดยแบ่งเป็น 2 สี คือ สีน้ำเงินและสีเหลือง เพื่อสร้างความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้จักทำงานร่วมกันตามความถนัดความสามารถของแต่ละคน และให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น.

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ