ข่าวและกิจกรรม

การเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ โดยคุณอภิวัฒน์ หิรัญประดิษฐ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการได้เชิญคุณอภิวัฒน์ หิรัญประดิษฐ หนึ่งในทีมงานของ Entrepreneurs' Organization Thailand สมาคมซึ่งเกิดจากการรวมตัวของนักธุรกิจชั้นนำของไทย มาให้ความรู้ แรงบันดาลใจ และแนวทางการเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ กับนักเรียนชั้นปีที่ 3 ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 10.30-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

ค่ายพัฒนาฝีมือหมากล้อม

ค่ายพัฒนาฝีมือหมากล้อม "ครูสู่ดั้ง" รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ พัฒนาทักษะ และเรียนรู้กระบวนการจัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมให้กับคุณครูและนักเรียนที่สนใจ ซึ่งมีคุณครูและนักเรียนเข้าร่วมกว่า 100 คน โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือจากห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และชมรมหมากล้อมครูกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2560 ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม

อ่านเพิ่มเติม

Counseling Workshop โดยคุณมโนรถ กุศลศักดิ์ และมิสเจนนิสา มาดาน

ศูนย์ให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ โดยคุณมโนรถ กุศลศักดิ์ และมิสเจนนิสา มาดาน ร่วมกับคณะครู จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 เพื่อสร้างเสริมลักษณะนิสัย และให้เห็นความสำคัญของความมีน้ำใจ ความเอื้อเฟื้อ ความเอื้ออารีต่อกัน ทั้งบุคคลที่อยู่ใกล้ตัวและในสังคม ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 9.00-11.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

Alumni's Talk หัวช้อ "ธุรกิจ Start Up"

โรงเรียนจัด Alumni's Talk ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 2 ในหัวข้อ "ธุรกิจ Start Up" โดยเชิญคุณบัญชา ธรรมารุ่งเรือง เจ้าของธุรกิจหลายแห่ง มาให้ความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนและวิธีการในการทำธุรกิจ Start Up ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 13.00-14.30 น.

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ