ข่าวและกิจกรรม

Alumni's Talk หัวช้อ "ธุรกิจ Start Up"

โรงเรียนจัด Alumni's Talk ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 2 ในหัวข้อ "ธุรกิจ Start Up" โดยเชิญคุณบัญชา ธรรมารุ่งเรือง เจ้าของธุรกิจหลายแห่ง มาให้ความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนและวิธีการในการทำธุรกิจ Start Up ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 13.00-14.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

Alumni's Talk หัวข้อ "อิทธิพลของโซเชียลมีเดียที่มีต่อธุรกิจในปัจจุบัน"

โรงเรียนได้จัด Alumni's Talk ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 3 หัวข้อ "อิทธิพลของโซเชียลมีเดียที่มีต่อธุรกิจในปัจจุบัน โดยเชิญคุณอนุวัตร คมกริชวรากูล มาให้ความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการใช้โซเชียลมีเดียอย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจ ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 14.30-16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

การบรรยายพิเศษ "แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน"

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ (PNA 3) ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จัดการบรรยายพิเศษให้กับนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี ในหัวข้อ "แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน" โดยเชิญคุณภัทรา ลาภกิตติพาณิช มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ แนวทาง และวิธีการประยุกต์ใช้ให้ได้ผลจริง ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 10.30-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

นักเรียนปี 1 และนักเรียนปี 2 ไป Learn@Site ที่ บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด

นักเรียนชั้นปีที่ 1 และนักเรียนชั้นปีที่ 2 ออกไป Learn@Site ที่บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด โดยมีคุณทรงพล ชัญมาตรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท และทีมงานให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และนำชมการดำเนินงานในส่วนต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งให้นักเรียนได้ทดลองจริงในบางส่วน ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ บริษัททีวีไดเร็ค จำกัด เวลา 8.00-13.00 น.

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ