ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมค่ายผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ในวันที่ 21-23 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดโดยสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ

อ่านเพิ่มเติม

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ งานสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และงานแม่ลูกผูกพัน

อ่านเพิ่มเติม

นักศึกษาฝึกสอนวิชาภาษาอังกฤษกิจกรรมบริการวิชาการของโรงเรียน

ฝ่ายวิชาการ โดยงานบริการวิชาการ ร่วมกับคณะครูผู้สอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน จัดกิจกรรมออกให้บริการวิชาการภายนอก โดยให้นักเรียนเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อใช้ความรู้ ฝึกทักษะ และประสบการณ์จริงในการใช้ภาษา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078