ข่าวและกิจกรรม

การแข่งขันหมากล้อม "The 1st Standard Rating & Friendship Game 2017"

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยห้องเรียนขงจื่อ ร่วมกับสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันหมากล้อม The 1st Standard Rating & Friendship Game 2017" โดยใช้หอประชุมใหญ่อาคารอัสสัมชัญ ห้องอเนกประสงค์อาคารศตวรรษสมโภช และห้องสัมมนา 1 อาคารมงฟอร์ต การแข่งขันในครั้งนี้มีโรงเรียนต่างๆ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในทุกระดับกว่า 800 คน ในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

ฉลองนักบุญเปาโล ศาสนนามผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ และมูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด ร่วมกันจัดวจนพิธีกรรม ฉลองศาสนนามให้กับผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล พร้อมกันนี้ได้แสดงความคารวะต่อคุณพ่อเจ้าอาวาส และปลัดวัดเซนต์หลุยส์ด้วยความรักและเคารพ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 8.30-10.10 น.

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับนักเรียนปี 1 และ ปี 2 สำหรับปีการศึกษา 2560

ต้อนรับนักเรียนปี 1 และปี 2 ในวันเปิดเทอมวันแรกของปีการศึกษา 2560 โดยท่านผู้อำนวยการภราดาวิหาร ศรีหาพล และคณะครูร่วมต้อนรับอยู่หน้าประตูโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้สึกอบอุ่น เป็นกันเอง รับของที่ระลึกในวันเปิดเทอม และจับฉลากหา Buddy ของตัวเอง ในวันจันทร์ที่่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 7.00 น.

กิจกรรมสัมพันธ์นักเรียนปี 1 และ ปี 2 วันเปิดเทอม

วันเปิดเทอมปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนปี 1 และนักเรียนปี 2 ช่วงบ่ายมีกิจกรรมสานสัมพันธ์ กระชับความรัก ความสามัคคี โดยการแบ่งกลุ่มเพื่อทำงานร่วมกัน แล้วออกมานำเสนอ สร้างการทำงานเป็นทีม และความเป็นผู้นำ ในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 - 16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078