ข่าวและกิจกรรม

Alumni's Talk เรื่อง แรงบันดาลใจในการเรียนธุรกิจ

ฝ่ายวิชการได้จัด Alumni's Talk ในหัวข้อ "แรงบันดาลใจในการเรียนธุรกิจ" โดยเชิญคุณไชยยศ ร่วมใจพัฒนกุล เจ้าของบริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนมาให้ความรู้ แนวทางในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ก้าวหน้าอย่างมั่นคง ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 1 ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 10.30-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

สานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 1/2560

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดวันสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองของนักเรียนทุกชั้นปี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการช่วยกันดูแลนักเรียน โดยฝ่ายวิชาการ และงานกิจการนักเรียนได้ร่วมให้ข้อมูลกับผู้ปกครอง ทั้งเรื่องการเรียนและพฤติกรรม ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ ในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2560

กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ในวันที่ 18-19 ตุลาคม 2560 ซึ่งแต่ละโรงเรียนได้ส่งครูเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม และสานสัมพันธ์กันของครูโรงเรียนในเครือฯ

อ่านเพิ่มเติม

สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2

สัมมนาคณะครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 โดย ผศ่.สุดารัตน์ สารสว่าง ในหัวข้อ "อาชีวศึกษาในอนาคต" ผศ.นงลักษณ์ มโนวลัยเลา ในหัวข้อ ฐานทางธุรกิจยุคใหม่ เครื่องมือที่ควรใช้ในการสอนรวมถึงโปรแกรมประยุกต์ที่นำมาใช้ในการสอน และการทำแผนปฏิบัติการทางธุรกิจ ปิดท้ายด้วย Workshop ในการทำ Webquest โดย ดร.มาลินี ประพิณวงศ์ ในวันที่ 16-17 ตุลาคม 2560 ณ ห้องสัมมนา 1 อาคารมงฟอร์ต เวลา 8.30-16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ