ข่าวและกิจกรรม

Intensive Course สำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

วันแรกของ Intensive Course ของนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2560 โดยท่านรองผู้อำนวยการ ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ กล่าวต้อนรับ และให้ข้อคิดแก่นักเรียนสำหรับการเรียนที่ ACC หลังจากนั้น มิสสุจารี สวัสดิ์กิจไพโรจน์ หัวหน้าวิชาการ ได้ให้รายละเอียดด้านวิชาการ และจัด pre-test ให้กับนักเรียนใหม่ทุกคนที่ห้องเรียนชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

Graduation Party

นักเรียนปี 3 รุ่น 76 ร่วมกันฉลองจบการศึกษาในงาน Graduation Party โดยมีท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ ครู ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน และร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักเรียนทุกคน ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาการบัญชี

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31 สาขาวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิทยาการจัดการเพชรเกษม วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพได้รับรางวัลเกียรติบัตร และท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ได้มอบอย่างเป็นทางการให้กับนักเรียนเพื่อเป็นเกียรติ และเป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

ปฐมนิเทศนักเรียนฝึกงานภาคฤดูร้อน

บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด จัดอบรมและปฐมนิเทศ นักเรียนฝึกงาน โดยมีคุณบัญชา วงศ์ทองเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลกล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาท ซึ่งนักเรียนจะต้องฝึกงาน 320 ช.ม. เป็นเวลา 40 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 4 พฤษภาคม 2560 การอบรมและปฐมนิเทศจัดขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 8.30 - 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078