ข่าวและกิจกรรม

บริการวิชาการภาษาอังกฤษและภาษาจีน

ฝ่ายวิชาการโดยงานบริการวิชาการได้นำนักเรียนชั้นปีที่ 2 ห้อง 2/1 2/2 และ 2/3 ไปจัดกิจกรรมบริการวิชาการ "ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน" ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม นนทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากำหนดแนวนโยบายการบริหารการศึกษา

การประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษากำหนดแนวนโยบายการบริหารการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ โดยมีศิษย์เก่าผู้ทรงเกียรติเข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 14.00-16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการกับสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อีกหนึ่งบทพิสูจน์ความสำเร็จที่ ACC ตั้งใจส่งมอบให้กับนักเรียนทุกคน และขอขอบพระคุณสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สำหรับโอกาสดีดีที่มีให้กับนักเรียน ACC

พิธีลงนามความร่วมมือการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

พิธีลงนามความร่วมมือการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการและสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการได้รับเกียรติจากสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญในการลงนามสัญญาความร่วมมือฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการอย่างรอบด้าน รวมถึงการจัดหาทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศจีนให้แก่นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิขยการ

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ