ข่าวและกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองและรับผลสอบของนักเรียนปี 1 และ ปี 2

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการได้จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ครั้งที่ 2 เพื่อประชุมผู้ปกครอง และรับผลสอบของนักเรียนชั้นปีที่ 1 และ ปีที่ 2 โดยท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ได้ให้หลักการ แนวคิดใน การบริหารจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2560 และความร่วมมือกันในการช่วยเหลือ ดูแลนักเรียนให้มีคุณภาพต่อสังคม และประเทศชาติ ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 8.30 - 13.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

การบรรยายพิเศษโดยท่านเอกอัครราชทูตรัสเซีย

การบรรยายพิเศษโดยท่านเอกอัครราชทูตรัสเซีย "H.E. Mr. Kirill Barsky" ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ถนนสาทรใต้ สาทร กทม. ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนปี 3 รุ่น 76

คณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ทุกคนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 76 ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 นี้ ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิต เจริญก้าวหน้าในทุกสิ่งที่กระทำด้วยความดี และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม ถ่ายรูปร่วมกัน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

รางวัลการแข่งขันภายนอกโรงเรียน

ฝ่ายวิชาการ และนักเรียนทุกชั้นปี ร่วมแสดงความยินดีส่งท้ายปีการศึกษา 2559 กับนักเรียนที่ออกไปแข่งขันทางด้าน วิชาการ และทักษะวิชาชีพภายนอกโรงเรียน ซึ่งได้รับรางวัลเกียรติบัตรจากการไปแข่งขันดังกล่าว โดยจัดพิธีมอบอย่างเป็นทางการในวันพุธที่ 22 ก.พ. 2560

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078