ข่าวและกิจกรรม

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล พบนักเรียนแต่ละชั้นปี

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล พบนักเรียนแต่ละชั้นปี ประจำเดือนกันยายน เพื่อให้ข้อคิด คติ แนวทางในการดำเนินชีวิตแก่นักเรียน ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 8.30 - 9.20 น.

อ่านเพิ่มเติม

Wrap up วิชา Marketing Information โดยคุณนิวัต วงศ์พรหมปรีดา

ฝ่ายวิชาการได้จัด Wrap up วิชา Marketing Information ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 3 โดยเรียนเชิญคุณนิวัต วงศ์พรหมปรีดา เจ้าของบริษัท เดอะเสิร์ชเชอร์ จำกัด มาให้ความรู้ ประสบการณ์จริงในการทำงานแก่นักเรียน ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 14.30-16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

Wrap up วิชา Entrepreneurship โดยคุณประเสริฐ อัครพงศ์พิศักดิ์

ฝ่ายวิชาการได้จัด Wrap up วิชา Entrepreneurship ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 3 โดยเรียนเชิญคุณประเสริฐ อัครพงศ์พิศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น เอส ซี เม็ททอล จำกัด มาให้ความรู้ ประสบการณ์จริงในการทำงานแก่นักเรียน ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 10.30-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

Wrap up วิชา Visual Merchandising โดยคุณกิตติพงษ์ วนภิญโญศักดิ์

ฝ่ายวิชาการได้จัด Wrap up วิชา Visual Merchandising ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 3 โดยเรียนเชิญคุณกิตติพงษ์ วนภิญโญศักดิ์ ฝ่าย Design Chief Product Development Centre ของบริษัท โมเดิร์น ฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มาให้ความรู้ ประสบการณ์จริงในการทำงานแก่นักเรียน ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 10.30-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ