ข่าวและกิจกรรม

นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจขั้นสูง

กิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจชั้นสูง ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ มอลโล่ที่ระลึกแก่ คุณหลาน ซี หง ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศจีน เนื่องในโอกาสนำคณะนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจชั้นสูงของสถาบันฯ เข้าเยี่ยมชม คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร คุณจรรย์สมร วัธนเวคิน ที่ปรึกษา ภราดาวิหาร ศรีหาพล กรรมการ และคณะกรรมการบริหารสถาบันวิทยาการภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง นำนักศึกษาเข้าเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมจีน เช่นการเขียนพู่กันจีน เครื่องดนตรีกู่เจิง ร่วมพิธีเปิดและชมนิทรรศการนัดพบบนเส้นทางสายไหมฯ ศึกษาอารยธรรมมงโกล

อ่านเพิ่มเติม

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2559

งานอภิบาลจัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.30 - 10.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

มอบรางวัลการแข่งขันภาษาจีน และโบว์ลิ่งการกุศล

พิธีมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันไขปริศนาอักษรจีน ในสัปดาห์วิชาการ วันพุธที่ 8 ก.พ. 2560 และมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล "ACC Family Bowling 2016" ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ณ SF Strike Bowl สาขามาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 7 ในวันเสาร์ที่ 4 ก.พ. 2560 เวลา 8.00 - 15.00 น. โดยท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ให้เกียรติมอบรางวัลเกียรติบัตรการแข่งขันภาษาจีน และถ้วยรางวัลการ แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ก.พ. 2560

อ่านเพิ่มเติม

พิธีบายศรีสู่ขวัญ วันปัจฉิมนิเทศ

งานกิจการนักเรียนได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 76 ในวันปัจฉิมนิเทศ โดยท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล รองผู้อำนวยการภราดาวิจารณ์ แสงหาญ และคณะครู เข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงถึงความรัก ความห่วงใย ความภาคภูมิใจกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ก.พ. 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078