ข่าวและกิจกรรม

Wrap up วิชา Advertising โดยคุณธีรเมศร์ นิติจรรยาวงศ์

ฝ่ายวิชาการได้จัด Wrap up วิชา Advertising ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 2 โดยเรียนเชิญคุณธีรเมศร์ นิติจรรยาวงศ์ ตำแหน่ง Strategic Planning Director ของบริษัท Amex Team Advertising Limited มาให้ความรู้ ประสบการณ์จริงในการทำงานแก่นักเรียน ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 10.30-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

Wrap up วิชา Salesmanship โดยคุณนิติพนธ์ คงเกียรติคุณ

ฝ่ายวิชาการได้จัด Wrap up วิชา Salesmanship ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 2 โดยเรียนเชิญคุณนิติพนธ์ คงเกียรติคุณ จากบริษัท ไทยซัมซุง อีเลคโทรนิคส์ จำกัด มาให้ความรู้ ประสบการณ์จริงในการทำงานแก่นักเรียน ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 10.30-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

Wrap up วิชา Basic Selling 1 โดยคุณมโนรถ กุศลศักดิ์

ฝ่ายวิชาการได้จัด Wrap up วิชา ฺBasic Selling 1 ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 1 โดยเรียนเชิญคุณมโนรถ กุศลศักดิ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และประสบการณ์การทำงาน ในหัวข้อ Success Factors for Small & Medium Entreprises (SME) ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 9.30 - 11.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

Wrap up วิชา Retail & Wholesale โดยคุณอานุภาพ ธารทอง

ฝ่ายวิชาการได้จัด Wrap up วิชา Retail & Wholesale ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 2 โดยเรียนเชิญคุณอานุภาพ ธารทอง กรรมการผู้จัดการบริษัทธารธนา จำกัด มาให้ความรู้ ประสบการณ์จริงในการทำงานแก่นักเรียน ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 10.30-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ