ข่าวและกิจกรรม

Wrap up วิชา Retail & Wholesale โดยคุณอานุภาพ ธารทอง

ฝ่ายวิชาการได้จัด Wrap up วิชา Retail & Wholesale ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 2 โดยเรียนเชิญคุณอานุภาพ ธารทอง กรรมการผู้จัดการบริษัทธารธนา จำกัด มาให้ความรู้ ประสบการณ์จริงในการทำงานแก่นักเรียน ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 10.30-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

Learn@site ที่บริษัท Paperbox (Thailand) จำกัด

ฝ่ายวิชาการนำนักเรียนชั้นปีที่ 3 ออกไปดูงานภายนอก (Learn@site) ที่บริษัท Paperbox (Thailand) จำกัด โดยมีคุณสมภพ อนุชาติวรกุล กรรมการผู้จัดการ และเป็นศิษย์เก่า ACC ให้เกียรติต้อนรับ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของ Packaging ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน พร้อมทั้งแนะนำวิธีการเรียนให้ประสบความสำเร็จ หลังจากนั้นนำคณะครู นักเรียนเข้าชมโรงงาน ดูกระบวนการผลิต แล้วเลี้ยงอาหารกลางวันก่อนเดินทางกลังโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการภราดาวิหาร ศรีหาพล พบนักเรียน

ท่านผู้อำนวยการภราดาวิหาร ศรีหาพล พบนักเรียนแต่ละชั้นปี เพื่อให้โอวาท ความรู้ แนวคิด และแนวทางการศึกษาของนักเรียน ACC ต่อโลกธุรกิจในอนาคต ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 2 วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 1 และวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 3 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 8.30-9.20 น.

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมประกวดคัดลายมือ

ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน ร่วมกันจัดกิจกรรมประกวดคัดลายมือ "บอกรักแม่ผ่านปลายพู่กัน" ประจำปีการศึกษา 2560 ชิงถ้วยรางวัลของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยจัดขึ้นที่หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ