ข่าวและกิจกรรม

ACC Inter-school Speech Contest

ฝ่ายวิชาการ โดยหมวดวิชาภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน Inter-school Speech Contest ในห้วข้อ "Greatness of King Bhumibol" เนื่องในสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีโรงเรียนต่างๆ ส่งนักเรียนเข้า ร่วมการแข่งขัน ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 8.30 - 11.00 น

อ่านเพิ่มเติม

ACC Family Bowling 2016

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ จัด ACC Family Bowling 2016 เพื่อให้คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างกัน ณ SF Strike Bowl มาบุญครอง เซ็นเตอร์ ชั้น 7 ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 8.00 - 15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมห้องเรียนขงจื่อ ทัศนศึกษานอกโรงเรียน

ห้องเรียนขงจื่อ หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ และงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมห้องเรียนขงจื่อ ทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรมจีน และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 1 - 3 ณ เอนกกุศลศาลา และชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 7.30 - 18.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31 สาขาวิชาการบัญชี

หมวดวิชาธุรกิจ โดยวิชาบัญชีได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31 สาขางานการบัญชี ซึ่งจัดขึ้นที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078